JO

Bild inte adekvat i förhållande ändamålet
3 Dec 2018

JO kritiserar Bolagsverket för uppmaning att ladda upp bilder.

//
Kommentarer0

Bolagsverket använder i sina anställningsärenden ett ansökningsformulär där den arbetssökande ska uppge bl.a. födelsedatum och kön. Den arbetssökande uppmanas även att ladda upp en bild. Det senare får Bolagsverket kritik från JO för. JO skriver:

”I det sammanhanget påminner JO om en av dataskyddsförordningens principer för behandling av personuppgifter, enligt vilken personuppgifter ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de ska behandlas. JO har svårt att se vilken nytta Bolagsverket i en anställningsprocess kan ha av en bild av den arbetssökande.”

Läs beslutet här