Hemliga uppgifter röjda vid experdiering

Tingsrätt får kritik
3 mar 2020

JO kritiserar en Tingsrätt för att ha expedierat sekretessbelagt dokument

//
Kommentarer0

Stockholms tingsrätt får kritik för att ha expedierat ett beslutet med en sekretessbelagd partsbilaga för den ena av målsägarens vårdnadshavaren till den andra vårdnadshavaren och därmed röjt sekretesskyddade personuppgifter.

Det framgår av beslutet att Tingsrätten agerat felaktigt vid  expediering av handlingar. I JO beslut kan kan vi läsa delar av  Tingsrättens yttrande. där står bl. a. : ”Det är mycket angeläget att liknande fel inte inträffar i framtiden och därför har tingsrätten nu fört in ett förtydligande om hur sekretessbelagda partsbilagor till domar och beslut ska hanteras i den senaste versionen av tingsrättens Sekretesslathund.”

Läs hela beslutet här