Riksarkivet får kritik av JO

Bryter mot offentlighetsprincipen
24 jun 2019

JO kritiserar Riksarkivet

//
Kommentarer0

Riksarkivet får kritik från JO för att man tar ut en efterforskningsavgift för att tillhandahålla en bouppteckning. Riksarkivet får enligt sin instruktion ta ut en avgift för undersökningsuppdrag som går utöver serviceskyldigheten i förvaltningslagen, och har beslutat att en efterforskningsavgift ska tas ut om förfrågan kräver efterforskning.

Anmälaren har inte gett Riksarkivet något undersökningsuppdrag och redan av det skälet var det fel att ta ut en eftersökningsavgift av honom. Anmälaren hade vidare tydligt preciserat vilken handling han ville ta del av. Utgångspunkten var därmed att Riksarkivet var skyldigt att ta fram den och tillhandahålla den utan avgift. Riksarkivet får kritik för att en eftersökningsavgift togs ut av anmälaren.

Läs JOs beslut här