Straffansvar

utan medgivande
24 sep 2018

JO kritiserar Skatteverkets rutiner för posthantering

//
Kommentarer0

I ett beslut från Justitieombudsmannen (JO) kritiseras Skatteverket för sin rutin för posthantering. I beslutet konstaterar JO att denna rutin inte är förenlig med grundlagen samt att det kan medföra straffansvar för enskilda befattningshavare att följa rutinen och öppna någon annans personadresserade post utan hans eller hennes medgivande.

Ta del av beslutet här