Försvårat insyn

Brister i dokumentationsskyldigheten
21 jan 2020

JO kritiserar Trollhättans kommun

//
Kommentarer0

Modern väckte talan mot barnens far i allmän domstol. Domstolen begärde i vårdnadsmålet in en vårdnads-, boende- och
umgängesutredning från Arbetsmarknads-och socialnämnden i Trollhättan kommun.I barnutredningarna uppgav modern efter hand att hon inte ville prata med barnhandläggarna på grund av deras dokumentationsskyldighet

I stället för att följa de lagstadgade kraven på dokumentation och sedan hantera en eventuell begäran om utlämnande av handlingar i ärendena har nämnden medvetet agerat i syfte att försvåra för fadern att få insyn i dem. I beslutet uttalar JO allvarlig kritik mot nämnden för hur den agerat.

Läs mer här