Långsam hantering

Fel person
27 maj 2019

JO kritiserar Umeå kommun

//
Kommentarer0

Umeå kommun får kritik av JO för de inte har skilt på sin roll som motpart till ett bolag i en pågående rättegång och sin roll som myndighet med ansvar för att pröva samma bolags begäran om utlämnande av allmänna handlingar.

Ett bolag väckte talan mot Umeå kommun för avtalsbrott. Medan rättegången pågick begärde bolaget att få ta del av beställningsunderlag för vissa fakturor och ett stort antal mejl. Kommunen lät ett av sina juridiska ombud i
rättegången hantera kommunikationen i utlämnandeärendena. Beställningsunderlaget
lämnades ut efter drygt två månader. Något besked om mejlen hade ett drygt år efter begäran ännu inte lämnats.

Läs JOs beslut här