Förslag till ändringar i OSL

1 jun 2017

Juridiska villkor för myndigheters digitala service ska förstärkas

//
Kommentarer0

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss för att förbättra de juridiska förutsättningarna för myndigheternas digitala service i Offentlighets- och sekretesslagen.

Läs mer här