Programvaror och tjänster

11 sep 2015

Kammarkollegiet har tecknat Ramavtal för informationsförsörjning

//
Kommentarer0

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har den 25 augusti tecknat ramavtal för upphandlingen Programvaror och tjänster 2014 – Informationsförsörjning.

Avtalen har tecknats sedan Kammarrätten nekad prövningstillstånd och Förvaltningsrätten tidigare avslagit alla ansökningar om överprövning.

Läs mer här