Antalet kryss hemliga till 2069

Kammarrättsdom
29 sep 2019

Kammarrätten beslutar att antal personröster i EU-val ska vara hemliga

//
Kommentarer0

På Nyhetssajten Europaportalen kan vi läsa om domen. Kammarrätten skriver att valresultatet omfattas av sekretess: ”Kammarrätten instämmer i Statistiska centralbyråns bedömning att de begärda uppgifterna omfattas av sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets och sekretesslagen (2009:400). Det innebär att uppgifterna inte ska lämnas ut.”

För att få veta hur antalet personröster fördelade sig mellan kandidaterna måste intresserad invänta en sekretesstid på 70 år. Det betyder att man tidigast i maj 2069 kan få se hela valresultatet.

– Detta är synnerligen märkligt. Det är ju en självklarhet att utgången av ett val ska kunna redovisas efteråt. Det ska vara möjligt att se hur många röster respektive person har fått, säger säger Nils Funcke, expert på offentlighetsprincipen

Läs hela artikeln här