IT-incidenter fortsatt sekretessbelagda

22 feb 2017

Kammarrätten i Göteborg avslår ytterligare två överklaganden angående utlämning av uppgifter om allvarliga it-incidenter

//
Kommentarer0

2016 överklagade Nyhetsbyrån Sirén ett beslut från MSB att inte lämna ut vissa uppgifter ur inkomna rapporter om allvarliga it-incidenter. Överklagandet avslogs av Kammarrätten 2016. Nu avslår Kammarrätten ytterligare två överklaganden.

Läs mer här