Felaktig publicering

av känsliga personuppgifter
25 maj 2020

Känsliga personuppgifter på Örebro läns webb

//
Kommentarer0

Datainspektionen har tagit emot ett klagomål mot Hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Örebro län som gjorde gällande att känsliga personuppgifter om en patient som är intagen på rättspsykiatrisk klinik publicerats på regionens webbplats.

– Vår granskning av det inträffade visar att känsliga personuppgifter felaktigt publicerats och har legat öppna på regionens webbplats, säger Elin Hallström, jurist på Datainspektionen

Läs mer på Datainspektionens webbplats