29 kommuner granskade

Bra på utlämnande
5 aug 2019

Kommuners hantering av utlämnande av allmänna handlingar

//
Kommentarer0

Justitiekanslern (JK) har granskat 29 kommuners hantering av utlämnande av allmänna handlingar. JKs övergripande intryck är att hanteringen i huvudsak har goda förutsättningar att fungera mycket väl. Utifrån det underlag som har lämnats framstår hanteringen som rättssäker och effektiv.

Vid granskningen har det framkommit att drygt hälften av kommunerna har skriftliga rutindokument för utlämnande av allmänna handlingar. Dessa är korrekt utformade och ger i huvudsak ett gott stöd för en rättssäker hantering.

Läs JKs beslut här