Konferens

TisdagMaj29

Effektiv informationshantering

Vad händer på konferensen Dokumentinfo FOKUS: Automatisering?

Vilka vinster finns med automatiserad informationshantering?

Det finns bättre och bättre förutsättningar att automatisera informationshanteringen. Dokumentinfo FOKUS: Automatisering är konferensen för dig som vill undersöka vad det innebär i praktiken. Finns det konkreta lösningar för att klassificera dokument automatiskt? Kan vi idag automatiskt styra administrativa processer? Finns det förutsättningar för en dator att hitta alla personuppgifter vi har i organisationen?​

Snabb teknikutveckling

I rasande takt utvecklas tekniken och de senaste åren har begrepp som Artificiell Intelligens, Machine learning, Natural Language Processing (NLP), Internet of things och Deep learning dykt upp och skapat nya möjligheter för hur information i våra verksamheter skapas, bearbetas och används. På Dokumentinfo FOKUS: Automatisering så synar vi hur tekniken kan användas praktiskt och vilken hjälp vi kan ha av den i informationshanteringen.

Kom på Dokumentinfo FOKUS: Automatisering

Dokumentinfo FOKUS: Automatisering ger dig svar om vilka konkreta lösningar som finns och hur de fungerar.  Du får ta del av andras erfarenheter, och får en orientering om vilka tekniker som håller på att utvecklas samt vilken nytta den kan ge din organisation.  

Välkommen!

Möt talarna

Nyttan med Artificiell Intelligens

Fredrik Ring ansvarar för en portfölj med startups som utvecklar mjukvarulösningar baserade på artificiell intelligens (AI) inom offentlig sektor, hälso- och sjukvård, tillverkande industri och skogsindustrin. Fredrik har under de senaste decennierna hjälpt organisationer och företag dra nytta av ny teknologi, bland annat inom dokumenthantering, portaler och beslutsstöd.

Automatiserad lagtolkning – den dokumentsmarta juristen

Ann Björk och Helena Hallgarn är jurister med stor erfarenhet av att utveckla arbetsstöden för juristerna. Efter många år på några av Sveriges största advokatbyråer grundande de år 2010 Virtual Intelligence VQ med ambitionen att modernisera och digitalisera juristarbetet. Helena och Ann utsågs till Årets juridiska innovatörer 2017 för sitt arbete med att förändra den svenska juristmarknaden.

Automatiserad lagtolkning – den dokumentsmarta juristen

Helena Hallgarn  och Ann Björk har utvecklat onlinetjänsten VQ Legal (”robotjuristen”) med juridiskt intelligenta dokumentpaket som idag används av åtta av de tio största advokatbyråerna. De utvecklar även en juridisk AI-lösning som partner till IBM. De genomför varje år eventet VQ Forum med inbjudna internationella och svenska talare där bolagsjurister och advokatbyråer träffas och ges möjlighet att diskutera strategiska frågor.

GDPR – Artificiell Intelligens hjälper till vid inventeringen av personuppgifter

Peter Mankenskiöld är verksamhetskonsult och hållbarhetsstrateg med lång erfarenhet av att arbeta med verksamhetsutveckling, affärsutveckling och IT. Han har under de senaste åren bland annat arbetat med Öppna data,  men är nu engagerad i Sambruks projekt om att identifiera personuppgifter i ostrukturerad data.  

UPPFÖLJNING AV MYNDIGHETERS ARBETE MED ATT TILLGÄNGLIGGÖRA HANDLINGAR FÖR VIDAREUTNYTTJANDE

Arvid Perbo är utredare på Statskontoret

Full beskrivning

Under hösten 2017 arbetade han med Statskontorets uppföljning av myndigheternas arbete med att tillgängliggöra sina handlingar för vidareutnyttjande (PSI). Han har också arbetat med Statskontorets uppdrag att analysera vilka hinder som finns mot att använda statliga myndigheters öppna data.

UPPFÖLJNING AV MYNDIGHETERS ARBETE MED ATT TILLGÄNGLIGGÖRA HANDLINGAR FÖR VIDAREUTNYTTJANDE

Tove Stenman är utredare på Statskontoret.

Läs mer

Under hösten 2017 har hon arbetat med Statskontorets uppföljning av myndigheternas arbete med att tillgängliggöra handlingar för vidareutnyttjande. Hon har också arbetat med Statskontorets uppdrag att analysera hinder mot att vidareutnyttja öppna data.

ÖPPNA DATA I ETT TJÄNSTEPERSPEKTIV

Lars-Olof Hjärp har arbetat med öppen data-frågor sedan 2012. Nu driver han arbetet med att samla trafikverkets öppendata-kanaler.

Full beskrivning

Nu driver han arbetet med att samla Trafikverkets alla öppendata-kanaler i en gemensam tjänst med fokus att skapa värde för externa tredjepartsutvecklare. Han har tidigare arbetat med tjänstefrågor inom IT-organisationen och då bland annat med ITIL som tjänstehanteringsmodell.

Konferensprogrammet

08:30

Samling och registering

09:00

Inledning

09:20
Fredrik Ring

Nyttan med Artificiell intelligens

Du får ta del av erfarenheter kring hur AI kan hjälpa organisationer och företag att digitalisera sin verksamhet och vilken nytta den nya tekniken erbjuder. Du får inblick i vad artificiell intelligens, maskininlärning och ”big data” är och vad som händer inom detta område just nu. Här kommer även svaren på frågorna – Vad finns det för risker med AI och hur kan vi hantera dessa risker? och – Var börjar jag, och hur går jag till väga om jag vill utforska vad AI kan göra för min organisation?

Fredrik Ring, Head of Commercialization, Tieto

10:00

Vi nätverkar över en kopp kaffe

10:20
Ann Björk och Helena Hallgarn

Automatiserad lagtolkning - den dokumentsmarta juristen

Juristarbetet är mycket dokumentintensivt och lämpar sig väl för automatisering och AI. Föredragshållarna fokuserar därför på att utveckla verktyg för att kunna förändra det juridiska arbetssättet. De har förändrat affärsjuristernas sätt att ta fram grundläggande dokument inom exempelvis bolagsrätten genom att de utvecklat ett stöd som automatiserar processen att skapa vissa dokument. Därmed kan man ta fram de anpassade dokumenten för en nyemission på enbart femton minuter vilket är en tidsbesparing på ett flertal timmar.  De har även utvecklat en prototyp för att analysera svenska avtal med hjälp av en AI plattform. Här delar de med sig av erfarenheter från sina projekt och berättar om digitalisering i en konservativ bransch.

Ann Björk och Helena Hallgarn, jurister, Virtual Intelligence VQ

11:10
Peter Mankenskiöld

GDPR - Artificiell Intelligens hjälper till vid inventeringen av personuppgifter

Inom föreningen Sambruk pågår ett projekt som handlar om att inventera personuppgifter i ostrukturerad data med hjälp av AI. Projektet handlar om att ta fram en paketerad tjänst för inventering av personuppgifter där maskinell identifiering  är en grund som hjälper till vid den mänskliga granskningen och bedömningen av informationen. Eftersom samma uppgift i ett fall kan vara personuppgift och i ett annat fall inte är det, så finns det vinster att hämta hem genom att låta mjukvaran känna igen när det kan handla om personuppgifter. I detta föredrag får vi ta del av utgångspunkter och erfarenheter från projektet.

Peter Mankenskiöld, Projektledare, Sambruk

12:00

Lunch

13:00
Celine Berggreen-Clausen

Öppna data – think globally, act locally

Helsingborgs stad har aktivt jobbat med att öppna upp data sedan 2014, ett arbete som bland annat har gett oss utmärkelsen Open Knowledge Awards. Men för vem gör vi det och vad är den stora nyttan? På EU-nivå är the Digital Single Market ett prioriterat uppdrag sedan 2015 och även på nationellt håll lyfts vikten av att främja och effektivisera övergången till en digital ekonomi. Vad har öppna data för roll i de här processerna och hur kan vi skala upp lokala framgångsfaktorer?

Celine Berggreen-Clausen, projektledare Öppna Helsingborg, Helsingborgs Stad

13:50
Victoria Wagman

Öppna dörren till er Öppna data

Är er data tillgänglig? Går den att hitta? Går den att använda? Varför är det så svårt att använda öppna data? Inspirerande exempel och konkreta tips på hur ni kan tillgängliggöra data, utifrån en användares perspektiv.

Victoria Wagman, programmerare, 46elks

14:30

Kaffe

14:50
Björn Hagström

Arbeta effektivt med öppna data

För att skapa öppna data som används är det många olika pusselbitar som måste finnas på plats och ett antal aktiviteter som behöver genomföras på ett bra sätt. Björn Hagström arbetar med att hjälpa myndigheterna inom eSam att komma igång med öppna data och har lång erfarenhet av liknande arbete, nu senast för Kronofogden, och han kommer visa dig vägen framåt. Fokus ligger på organisation och kultur och inte på teknik. Efteråt kommer du veta hur du ska arbeta för att organisera arbetet med öppna data.

Björn Hagström, CEO Hagström Consulting

15:40
Lars-Olof Hjärp

Öppna data i ett tjänsteperspektiv

Det ska vara lätt att använda Trafikverkets öppna data. Därför arbetar man med att ge tillgång till information via En sammanhållen tjänst. Med utgångspunkt i sin digitaliseringsstrategi bygger man nu upp ett arbetssätt för att underlätta tillgängligheten och möjligheterna att skapa nytt värde av informationen. Vad vill vi åstadkomma med våra öppna data och hur gör vi det, är viktiga frågor i arbetet.

Lars-Olof Hjärp, förvaltningsledare, Trafikverket

16:20-16:40

Avslutande diskussion och frågor

Anmälan

Vi hoppas du kommer!

Namn*

Epost*

Telefon

Specialkost

Befattning*

Företag/organisation*

Fakturaadress*

Fakturapostnummer*

Fakturapostort*

Fakturareferens*

Övrigt, tex rabattkod


Allmänna villkor:

I konferensavgiften ingår

  • Konferensens samtliga föredrag
  • Förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, frukt och vatten
  • Dokumentation från föredragen

 Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive konferens, på tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura.

Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på konferens får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan konferensstart.

Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut föredragshållare och att ställa in konferensen. Anmäld deltagare får besked om inställd konferens senast dagen innan konferensen skulle ha arrangerats, eventuellt betald konferensavgift återbetalas om konferensen ställs in. Ersättningar därutöver utges inte.

Vad händer inom automatiserad informationshantering?

Bonnier Conference Center

Till anmälan!