Konferens

OnsdagOktober03

e-arkiv i samverkan

Vad händer på konferensen FOKUS: E-arkiv?

Att förvalta och samarbeta kring e-arkivet
För några år sedan var e-arkivet en vision och något man planerade för att införa någon gång i framtiden. Nu har många realiserat tanken på e-arkivet och infört det i myndigheten eller kommunen. Det är ett IT-system som ska förvaltas i verksamheten, precis som alla andra IT-system, men är förvaltningen av e-arkivet precis som förvaltningen av ett annat verksamhetssystem eller kräver det något mer?

Mindre myndigheter och kommuner går samman för att samarbeta i frågan om ett e-arkiv. Hur fungerar detta? Är dessa samarbetsformer effektiva, når man uppsatta mål och hur fungerar ansvaret?

Varför ska du gå på konferensen Dokumentinfo FOKUS: e-arkiv:
Du vill ha kunskap och erfarenhetsutbyte med andra inom e-arkivområdet. Du har också behov av att få inspiration och praktiska exempel som kan vara till nytta i din verksamhet. Hur har andra myndigheter gjort, hur förvaltar man e-arkivet och vilka utmaningar finns? Det är frågor som du vill ha svar på.

Varför gör vi konferensen:
Vi vill belysa viktiga frågor som rör e-arkiveringen. Många pratar om införandet av ett e-arkiv som en stor sak, men hur är det med den praktiska förvaltningen av e-arkivet? Vi lyfter fram praktiska exempel på hur man verkligen gör. Vi vill också undersöka hur samarbetet inom en organisation och mellan organisationer fungerar avseende förvaltningen av e-arkivet.

Ladda ner programmet Fokus e-arkiv 2018

Möt talarna

Christer Atterling, konsult på Dokumentinfo

Christer har arbetat med informationshantering sedan 2002. Han var chef för Region Skånes e-arkiv från starten 2010 fram till april 2016 och jobbade innan dess på Astra Zeneca som Information Manager/Knowledge Manager. Sedan drygt två år arbetar han som konsult och kursledare för e-arkivkurser på Dokumentinfo..

Leif Sandberg, förvaltningsledare på R7e-arkiv

Leif Sandberg arbetar som förvaltningsledare för R7e-arkiv, ett samarbete mellan 11 landsting och regioner. Han är civilingenjör med bakgrund inom IT-området. Förutom de senste åtta åren inom landstingsvärlden har Leif tidigare arbetat mestadels med Telecom vid Ericsson och inom Teliakoncernen.

Pernilla Stafstedt, verksarkivarie på Migrationsverket

Pernilla Stafstedt är arkivarie sedan 1995 och har lång erfarenhet av statlig förvaltning. Sedan 2003 är hon verksarkivarie på Migrationsverket och har varit drivande i arbetet med e-arkivets införande och förvaltning. Pernilla leder även ett pågående arbete med utvecklandet av myndighetens informationsstyrning.

Mats Porsklev, förbundschef på Sydarkivera

Mats Porsklev har mångårig erfarenhet av kommunal förvaltning på central nivå och har arbetat med utvecklingsfrågor av olika slag. Han har lång och bred erfarenhet av administrativt ledarskap inom kommunal förvaltning. Nu är han förbundschef i kommunalförbundet Sydarkivera sedan dess start 2015.

Tommy Bengtsson, avtalsansvarig Digitala tjänster, SKL Kommentus

Tommy Bengtsson är avtalsansvarig för SKL Kommentus ramavtal för Digitala tjänster, där bland annat ramavtalet för e-arkiv ingår. Tommy har arbetat med bland annat behovsanalyser och kravställning runt ärende- och dokumenthantering samt elektronisk arkivering i över 20 år och har medverkat i ett flertal implementationsprojekt där lösningar för hantering av ostrukturerad information varit centrala.

Birgitta Torgén, förvaltningschef, Regionarkivet

Birgitta Torgén är chef för Regionarkivet, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Hon har sedan 1990-talet varit verksam för arkivområdet inom staten, kommuner och landsting/region. Birgitta har bland annat i samverkan med de sju landstingen i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion utvecklat R7e-arkiv, en gemensam lösning för mellan- och slutarkivering för idag 11 landsting/regioner.

Sophia Hydén, stadsarkivarie, Helsingborgs stadsarkiv

Sophia Hydén är chef för stadsarkivet i Helsingborg och har lång erfarenhet av arkivfrågor, Hon har tidigare bland annat arbetet i Malmö stad.

titel

beskrivning

Konferensprogrammet

08:30

Samling och registering

09:00

Inledning

09:20
Christer Atterling

Samarbete, ett viktigt arbete

Med ett bra samarbete kan du komma längre, särskilt i mer komplexa frågor, såsom arbetet med e-arkivet. Ett gott samarbete bör ske på lika villkor och bygga på ett givande och tagande för att vara effektivt. I föredraget diskuteras tre typer av samarbeten: det interna samarbetet, tex mellan arkiv och IT, det formella samarbetet, tex mellan organisationer och det informella samarbetet, som kan ske i nätverk.

Christer Atterling, konsult, Dokumentinfo

10:00

Vi nätverkar över en kopp kaffe

10:20
Leif Sandberg

R7e-arkiv, ett e-arkiv i samverkan och förvaltning

Sedan 2011 har R7e-arkiv bedrivit sin verksamhet. Genom en samverkan mellan landsting har möjligheten att utveckla och förvalta ett e-arkiv realiserats. R7e-arkiv kan se tillbaka på flera års erfarenhet kring samverkan och förvaltning. Hur har det fungerat och vilka lärdomar har man fått under åren? Hur ser det framtida arbete ut?

Leif Sandberg, förvaltningsledare, R7e-arkiv

11:10
Pernilla Stafstedt

Att samarbeta för e-arkivets bästa!

Migrationsverket införde sitt e-arkiv 2014 och har under de senaste tre åren arbetat med förvaltningen av systemet. I detta föredrag får vi ta del av hur införandet organiserades i myndigheten och hur förvaltningsorganisationen ser ut idag. Hur ser till exempel samarbetet ut när en leverans ska ske till e-arkivet? Pernilla Stafstedt berättar om hur olika funktioner i myndigheten, såsom verksamhet, IT- och arkivfunktion praktiskt samarbetar för att förvalta och utveckla e-arkivet. Vilka vinster finns i ett samarbete och vilka är utmaningarna?

Pernilla Stafstedt, verksarkivarie, Migrationsverket

12:00

Lunch

13:00
Mats Porsklev

Att arbeta i en föränderlig organisation med förvaltning av bland annat e-arkiv

I föredraget berättar Mats Porsklev från Sydarkivera om erfarenheter och lärdomar från att förvalta en bevarandeplattform med mera i en organisation som är i ständig förändring. Hur påverkas förvaltningen av en bevarandeplattform och en arkivorganisation när det ständigt tillkommer nya parter att samarbeta och samverka med? Vilken strategi är bäst? Vad är fördelarna med att vara många när man ska arbeta med e-arkivet och vilka är utmaningarna?

Mats Porsklev, förbundschef, Sydarkivera

13:50
Tommy Bengtsson

Dra full nytta av SKL Kommentus ramavtal om e-arkiv

SKL Kommentus nya ramavtal för e-arkiv omfattar fler områden än det förra och är bland annat framtaget för att underlätta för kommuner och landsting att hitta hjälp i sitt förberedande arbete. Ytterligare en viktig nyhet är det utökade stödet för att hjälpa till anslutning av verksamhetssystemen till e-arkivet. Jämfört med det förra ramavtalet ger det nya mycket större möjligheter att avropa stöd från behov till fullskalig e-arkivering. Föredraget innehåller en genomgång av ramavtalet och några handfasta tips på hur det bäst används och hur det kan kombineras med andra ramavtal för ännu större nytta.

Tommy Bengtsson, avtalsansvarig, SKL Kommentus

14:30

Kaffe

14:50
Birgitta Torgén

Styra, standardisera och samverka! Så skapar Regionarkivet förutsättningar för det elektroniska slutarkivet

Regionarkivet har skapat ett ramverk för system för bevarande, regler som styr myndigheterna i Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen, där också tillsynen av och dialogen med förvaltningar inom staden är viktiga verktyg för att skapa förutsättningar för en bra leverans till system för bevarande. Arkivmyndigheten arbetar nu med att modernisera, standardisera och effektivisera arbetet i ett projekt för att ta fram en helhetslösning för att kunna lagra elektronisk information in i framtiden, detta görs i samverkan mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen.

Birgitta Torgén, förvaltningschef, Regionarkivet, Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

15:40
Sophia Hydén

Hur fortsätter vi arbetet med e-Arkiv Helsingborg?

Helsingborgs stad har sedan 2017 ett e-arkiv i drift. Nu fortsätter arbetet med att implementera den moderna informationshanteringen både inom och utanför stadsarkivet. En av våra utmaningar handlar om läroprocessen och hur vi bygger vidare på kunskapen om hanteringen av digital information. Vem guidar oss och vem kan vi i vår tur hjälpa fram? Helsingborgs stadsarkiv delar med sig av hur vi ser på processen, nyttan av våra nätverk och våra visioner om att driva e-arkiv. Vi har fått många lärdomar längs vägen och en av de viktigaste är att dela med sig av kunskapen till andra.

Sophia Hydén, stadsarkivarie, Helsingborgs stadsarkiv

16:20-16:40

Avslutande diskussion och frågor

Spara datumet!

Lägg till din e-post adress för kontinuerliga uppdateringar om konferensen!


Anmälan

Vi hoppas du kommer!

Namn*

Epost*

Telefon

Specialkost

Befattning*

Företag/organisation*

Fakturaadress*

Fakturapostnummer*

Fakturapostort*

Fakturareferens*

Övrigt, tex rabattkod

Jag godkänner anmälningsvillkoren

Jag är medveten om att Dokumentinfo behandlar personuppgifter enligt gällande lagar och företagets integritetspolicy

Fakta:

Konferensen arrangeras i Bonniers Konferenscenter, Torsgatan 21, Stockholm, 3 oktober

Anmälan till konferensen går att kombinera med kurserna eArkivera i praktiken,  2 oktober, och/eller eArkivera i praktiken – fördjupning, 4 oktober. Anmälan ska ske till konferens och kurs(er) vid samma tillfälle (använd formuläret till vänster)

Följande priser gäller.

Konferens 4900 kr
Konferens och en kurs 9200 kr (ordinarie 10200 kr)
Konferens och båda kurserna 13500 kr (ordinarie 15500 kr)


Allmänna villkor:

I konferensavgiften ingår

  • Konferensens samtliga föredrag
  • Förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, frukt och vatten
  • Dokumentation från föredragen

 Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive konferens, på tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura.

Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på konferens får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan konferensstart.

Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut föredragshållare och att ställa in konferensen. Anmäld deltagare får besked om inställd konferens senast dagen innan konferensen skulle ha arrangerats, eventuellt betald konferensavgift återbetalas om konferensen ställs in. Ersättningar därutöver utges inte.

Vad händer inom eArkiv?

Till anmälan!