Earlybird erbjudande! 1000 kr i rabatt om du anmäler dig senast 31 juli!

Konferens 

OnsdagNovember07

Helhetsperspektivet är nyckeln till framgång!

Vad händer på konferensen
FOKUS: Informations-
hantering?

Informationshantering handlar om samspelet mellan externa krav, intern styrning, organisation, och människorna som påverkas. Detta ska sedan stödjas av organisationens alla system. 
Konferensen är för dig som har insett att en god informationshantering är till nytta och vill lära dig mer och dra nytta av hur andra tacklar utmaningen. 

Kom på Dokumentinfo FOKUS: Informationshantering

Dokumentinfo FOKUS: Informationshantering ger dig konkreta tips och du får ta del av ”case-studies” och presentationer om ämnet från initierade talare. 
Konferensen kommer att fokusera på helhetsperspektivet men belyser även aktuella ämnen i mer detalj, t.ex. GDPR, informationssäkerhet och tillgängliggörande av information. 

Möt talarna

Informationshantering på Naturvårdsverket
Information som strategisk resurs

Ulrika Domellöf Mattsson arbetar på Miljöinformationsenheten på Naturvårdsverket med öppna data, metadata, masterdata, informationshantering och informationsförsörjningsfrågor. Hon har bl.a. varit med och tagit fram ”Process för tillgängliggörande” och är ordförande i förvaltningsgruppen för ”Strategi för miljödatahantering”.

GDPR 25/5 – vad hände sen..

Jonas har arbetat inom Informations & IT-säkerhetsområdet sen 2002 på bolag så som Volvo, Ericsson, H&M, Fingerprints mfl.
Tolkning, implementation och revison av olika lagar och ramverk är Jonas specialistområde där han jobbat med bland annat SOX, PCI-DSS och GDPR.
Idag ansvarar Jonas för affärsområdet Cyber Security Services på Zacco A/S som är Skandinaviens ledande byrå inom skydd av immateriella tillgångar så som patent, varumärken, digitala varumärken mm

Verksamhetsnyttan med
Product Lifecycle
Management (PLM)

Jörgen är en erfaren Konsult som huvudsakligen arbetar inom Product Lifecycle Management och Document Management. Han har erfarenhet från stora globala företag som Ericsson och Sony. Jörgen har drivit global implementering av dokumenthanteringssystem och PLM-relaterade utmaningar för tex produktkonfiguration. Han har en kunskapsbank inom projekt- och processhantering och förstår den stora betydelsen av att få med sig människor, inom komplexa globala organisationer, i förändringsarbetet.

Äg din information!

”Nej, du kan inte bara googla det.” Fredrik Laapotti är skolledaren som omfamnar digitaliseringens möjligheter men är övertygad om att gedigen ämneskunskap i huvudet är mer värdefullt än en mobiltelefon i handen. Som verksam i en liten kommun med stort handlingsutrymme ges han möjligheter att forma och följa digitaliseringens röda tråd med elevernas kunskapsutveckling i fokus. Närmast kommer han från en lärartjänst på en fristående gymnasieskola men har även jobbat med IT-projekt i ett studieförbund samt varit förtroendevald i kommun och landsting.

Informationshantering – sätt informationen i centrum för bättre verksamhetsstöd

Olle Ebbinghaus är expert på informationshantering. Har stor erfarenhet av att arbeta i gränslandet mellan verksamhet och IT, i både offentlig och privat verksamhet i ett flertal branscher. Har god kunskap om metodik och regelverk för arkiv och e-arkiv. Van vid att arbeta med krav på IT-system. Skapar strukturer och interna regler som passar verksamhet, relevanta lagar, de individer som arbetar i organisationen och IT-system. Olle är VD på Dokumentinfo och har en bakgrund som konsult och anställd inom offentlig sektor.

Utnyttja informationens fulla potential

Sara arbetar med att vägleda organisationer på deras digitala resa och skapar tillsammans med sina tekniska specialistkollegor på AddPro verksamhetsnytta för kunderna genom att kombinera den senaste tekniken med strategisk vägledning. Med erfarenhet från kommun, privata organisationer och olika konsultroller har hon sett många olika sätt att hantera information och vet att det många gånger är lättare sagt än gjort att förverkliga digitalisering. Men hon har också sett att det ofta finns outnyttjad potential som organisationer inte vet hur de ska nyttja.

SDV Skånes Digitala Vårdinformationssystem

Helen är informationsarkitekt och har fokus på uppgifter som är relaterade till att säkerställa att patientinformationen har samma innebörd i hela livscykeln och kan följa patienten i vårdkedjan inom och över organisations- och digitala systemgränser. Helen är aktiv såväl nationellt som internationellt med standardisering av hälsoinformatik och har många års erfarenheter från ett flertal nationella och internationella projekt. Helen har deltagit i upphandlingen av Skånes Digitala Vårdinformationssystem (SDV) och  arbetar nu med implementeringen av upphandlat system.

Skånes Digitala Vårdinformationssystem

Pia Czarnecki har sin bakgrund som sjuksköterska inom neurokirurgisk intensivvård där hon förvaltat och utvecklat det journalsystem som används där.
Hon har varit en del av upphandlingsteamet av Skånes Digitala Vårdinformationssystem, SDV och kommer att ingå i det team som arbetar med implementeringen.

”Digitaliseringen ska vara ett redskap som stödjer och underlättar för de som utför vårdrelaterat arbete. För att lyckas krävs det ett nära samarbete mellan de som ska använda systemen och de som har kunskap om tekniken”

Konferensprogrammet

08:30

Samling och registering

09:00

Inledning

09:20
Olle Ebbinghaus

Informationshantering – sätt informationen i centrum för bättre verksamhetsstöd

Informationshantering kan vid första anblicken tyckas komplex, men en sammanhållen och konsekvent hantering gör uppgiften enklare. Att dela upp informationshanteringen i områdena externa krav, interna krav, lagring, människor och verksamhet är ett sätt att systematiskt arbeta med den i verksamheten. Att se till att det finns en metodik för  helhetssyn, förvaltning och efterlevnad av informationshanteringen är andra delar som krävs för en informationshantering som stöder verksamheten, lever upp till externa regler och är effektiv. I detta föredrag får vi ta del av hur ett ramverk för informationshantering konkret kan användas i vardagen. 

Olle Ebbinghaus, VD, Dokumentinfo

10:00

Vi nätverkar över en kopp kaffe

10:20
Helen Broberg och Pia Czarnecki

SDV - Skånes Digitala Vårdinformationssystem

SDV – Skånes Digitala Vårdinformationssystem ska rullas ut till privata och offentliga vårdgivare i Skåne.
Det är drygt 25000 anställda som berörs och mer än 50 system som ska ersättas.
Specialistvården och Primärvården får tillgång till ett och samma system och Region Skåne får möjligheter till helt nya arbetssätt.
Region Skåne har bestämt utrullningsstart till 1 november 2020 då Skånes största sjukhusområde, SUS ska börja använda systemet.
I detta anförande kommer representanter från Region Skåne att berätta mer om SDV och hur arbetet fortskrider.

Helen Broberg, Pia Czarnecki

11:10
Ulrika Domellöf-Mattsson

Informationshantering på Naturvårdsverket – information som strategisk resurs

Hur ska vi hantera miljöinformation som vi betraktar som en strategisk resurs för hela samhället? Naturvårdsverket tog tillsammans med några andra myndigheter fram en Strategi för miljödatahantering för några år sedan. Vad innebär strategin och vad har det betytt för medborgarna och de inblandade? Vi kommer att titta igenom en process för tillgängliggörande och diskutera ett öppet och säkert arbetssätt för informationshantering.

Ulrika Domellöf-Mattsson, Naturvårdsverket

12:00

Lunch

13:00
Fredrik Laapotti

Äg din information!

Har ni överblick och kontroll på vem som äger den data du och dina kollegor genererat under arbetsdagen? Vet du vilka möjligheter ni har att förädla den i syfte att utveckla organisationen eller era resultat?

Föredraget bygger på konkreta exempel från offentlig och privat sektor med framåtblickande fokus. Du får med dig frågeställningar för verksamhetsutveckling på hemmaplan, nya perspektiv att se på datakällor, hur du upptäcker fallgroparna i tid, samt en skolledares framtidsspaning på utbildning för både unga och yrkesverksamma.

Fredrik Laapotti, Rektor, Hultsfreds kommun

13:40
Jonas Halldin

GDPR 25/5 - vad hände sen...

Vi kan väl alla skriva under på att GDPR har varit det stora samtalsämnet under 2017 och början av 2018. 
Nu har det magiska datumet för införandet passerat – men vad hände egentligen. 
Vi blickar tillbaka på hysterin kring denna nya lag och dess stressiga införande, vad har hänt, har det kommit några konkreta konsekvenser sen införandet. 

Jonas Halldin från Zacco tar oss igenom denna återblick och analyserar resultatet samt blickar in i kristallkulan kring vad som kommer näst. 

Jonas Halldin, Director Cyber Security Services, Zacco A/S

14:20

Kaffe

14:40
Sara Lindström

Utnyttja informationens fulla potential

Om att utnyttja informationens fulla potential:

Alla organisationer har information, i mer eller mindre strukturerat format. Vi lagrar, klassificerar, tar backup på den och gallrar den, men hur använder vi den egentligen? Med hjälp av intressanta exempel och sneda streckgubbar vill Sara inspirera dig till att se på din organisations information på ett nytt sätt och börja fundera på hur ni kan utnyttja dess fulla potential.

Sara Lindström, Digital Reseledare, AddPro

15:10
Jörgen Ekblad

Verksamhetsnyttan med PLM

PLM existerar, i någon form, i alla produktutvecklande företag. PLM är inte ett IT-system – det är snarare processen att hantera produktinformation under hela produktens livscykel. Ju mer komplex produktportfölj man utvecklar desto viktigare är det att ha kontroll och systemstöd i processen. PLM delas ofta in i olika ”förmågor” kring produktens livscykel ex. komponent- och strukturhantering, produktion, kravhantering. Spårbarhet och ändringshantering av produktinformation är många gånger avgörande för att uppfylla myndighetskrav och bibehålla förväntad produktkvalitet.  

Att skapa förutsättningar för att ha kontroll på sin produktinformation är grunden för en effektiv verksamhet. 

Jörgen Ekblad, QCM

16:00 - 16:20

Avslutande diskussion och frågor

Spara datumet!

Lägg till din e-post adress för kontinuerliga uppdateringar om konferensen!


Anmälan

Vi hoppas du kommer!

Namn*

Epost*

Telefon

Specialkost

Befattning*

Företag/organisation*

Fakturaadress*

Fakturapostnummer*

Fakturapostort*

Fakturareferens*

Övrigt, tex rabattkod

Jag godkänner anmälningsvillkoren

Jag är medveten om att Dokumentinfo behandlar personuppgifter enligt gällande lagar och företagets integritetspolicy

Fakta:

Konferensen arrangeras i Medicon Village, Scheelevägen 2, Lund, 7 november

Konferensens ordinarie pris är 4900 kr

 


Allmänna villkor:

I konferensavgiften ingår

  • Konferensens samtliga föredrag
  • Förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, frukt och vatten
  • Dokumentation från föredragen

 Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive konferens, på tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura.

Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på konferens får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan konferensstart.

Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut föredragshållare och att ställa in konferensen. Anmäld deltagare får besked om inställd konferens senast dagen innan konferensen skulle ha arrangerats, eventuellt betald konferensavgift återbetalas om konferensen ställs in. Ersättningar därutöver utges inte.

Vad händer inom informationshantering?

Till anmälan!