Välkommen till seminarium om Dataskyddsförordningen (GDPR)

Den 25 maj träder dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft. Vad kommer det att innebära för organisationers sätt att hantera personuppgifter? Under två timmar pratar vi om dataskyddsförordningen och hur den kommer att påverka din organisation. Hur kan man förbereda sig och vilka åtgärder behöver man genomföra för att leva upp till förordningens krav? Är det verkligen så komplicerat som man kan tro?

Vi berättar också om vårt pågående projekt på Medicon Village och visar på konkreta aktiviteter som man kan genomföra för att underlätta hanteringen av personuppgifter i praktiken. Under seminariet finns även möjlighet att ställa frågor och diskutera olika infallsvinklar på hanteringen av personuppgifter.

Varmt välkomna! Fåtal platser kvar, anmälan stänger den 25/2!

Till anmälan!

Konferensfakta

När

28 februari 2018, kl 1300-1500

Plats

Medicon Village, Lund

Pris

1190 kr/person+moms

Till anmälan!

Innehåll

       Tid 
13.00 – 13.15

Inledning och presentation

Christer Atterling och Frida Lenberg,  Dokumentinfo

13.15 – 13.45

Vad innebär dataskyddsförordningen?

Vi går igenom bakgrunden till förordningen och de viktigaste nyheterna. Vi tittar på skillnader mellan personuppgiftslagen och förordningen och belyser viktiga begrepp

Frida Lenberg, konsult, Dokumentinfo

13.45 – 14.15

Att arbeta praktiskt med dataskyddsförordningen

Vi berättar om hur vi praktiskt arbetar med dataskyddsförordningen i ett pågående projekt på Medicon Village. Vad bör man tänka på? Vilka utmaningar finns och är det egentligen så krångligt?

Christer Atterling, konsult, Dokumentinfo

14.15 – 14.30

Kaffe

14.30 – 15.00

Frågor och diskussion

Talare

Frida Lenberg

Frida Lenberg är en erfaren arkivarie med bakgrund från den statliga sektorn, som nu arbetar som konsult på Dokumentinfo. Hon har bland annat lett arbete med införande av ärendehanteringssystem och arbetat fram myndighetsövergripande styrdokument för hantering av allmänna handlingar.

Christer Atterling

Christer har arbetat med informationshantering sedan 2002. Han var chef för Region Skånes eArkiv från starten 2010 fram till april 2016 och jobbade innan dess på AstraZeneca som Information manager/Knowledge Manager. Christer har lång erfarenhet som kursledare och facilitator och leder kurser med säker hand, kryddat med entusiasm och humor.

Anmälan

Namn*

Epost*

Telefon

Specialkost

Befattning*

Företag/organisation*

Fakturaadress*

Fakturapostnummer*

Fakturapostort*

Fakturareferens*

Övrigt, tex rabattkod


Allmänna villkor:

I konferensavgiften ingår

  • Seminariets föredrag
  • Kaffe med fika
  • Dokumentation från föredragen

 Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive konferens, på tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura.

Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på konferens får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan konferensstart.

Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut föredragshållare och att ställa in konferensen. Anmäld deltagare får besked om inställd konferens senast dagen innan konferensen skulle ha arrangerats, eventuellt betald konferensavgift återbetalas om konferensen ställs in. Ersättningar därutöver utges inte.