Nätverket Arkiv e

Välkommen till nätverket Arkiv e

Arkiv e är ett nätverk för oss som vill samarbeta inom området e-arkiv.

Syftet är att dela handfasta råd och erfarenheter i workshopform och även på nätet.

Vi träffas 2 gånger om året, nästa träff är i Huddinge den 10 oktober.

Preliminär agenda:
09:30 Fika & Mingel
10:00 Huddinge presenterar sig och sitt gemensamma eArkiv.
          Statens Servicecenter informerar om nuläget. 
12:00 LUNCH (varje deltagare står för sina lunchkostnader)
13:00 Nätverkets framtid. Christer Atterling
          Upphandling – Hur gjorde vi?
14.30 FIKA
15.00 Leverantörs(o)beroende – olika aspekter (Diskussionspunkt)
          Uttag ur källsystem, diskussion och erfarenheter (Diskussionspunkt)
          Internationell utblick 
Fler ämnen är välkomna, skicka förslag!
16:00 Dagen avslutas

Medlemskapet är personligt och kostar 500 kr/kalenderår, och betalas av din organisation. Ni kan vara hur många medlemmar som ni vill från varje organisation.

Vi har cirka 40 medlemmar men det finns plats för fler.

Nätverket samordnas av Christer Atterling, Dokumentinfo

Till anmälan!

Detta ingår

·       Möjligheten att deltaga i nätverksträffar (2 om året) med fokus på specifika områden för e-Arkiv som nätverket själva väljer ut. Vi träffas i eller nära medlemsorganisationernas lokaler, exempel Arkivcentrum Syd i Lund.
·       10% rabatt på alla Dokumentinfos kurser och konferenser.

Detta står du själv för

· Resekostnader (inkl. traktamenten) till och från mötesplatsen
· Måltidskostnader (lunch)
· Aktiv input till nätverket

Nätverket är öppet för leverantörer av e-arkiv och produkter relaterat till e-arkiv, dock är inte rena säljaktiviteter och demos tillåtna, annat än efter överenskommelse.

Anmälan

Namn (obligatorisk)

Epost (obligatorisk)

Telefon

Befattning (obligatorisk)

Företag/organisation(obligatorisk)

Adress

Postort

Postnummer

Fakturaadress (obligatorisk)

Fakturapostort (obligatorisk)

Fakturapostnummer (obligatorisk)

Fakturareferens (obligatorisk)

Detta vill jag diskutera

Detta har jag erfarenheter kring

Medlemmarna om nätverket

Såhär säger Ulf Westerberg från Centuri och en av medlemmarna i Dokumentinfos nätverk Arkiv e.

Hur upptäckte du nätverket och varför valde du att gå med?
Det var på en kurs i e-arkiv som det gjordes reklam för nätverket. Det lät intressant och anledningen är att vi som systemleverantör självklart har ett intresse i hur användare i olika organisationer resonerar kring frågan.

Vad tror du nätverket kan bidra med?
Erfarenhet kring arkivering i stort. Med all den kompetens som nätverket samlar så kommer det säkert fram kloka svar på olika frågor kring e-arkivering.

Vad ser du fram emot att diskutera på framtida nätverksträffar?
Frågan om en framtida standard för egenskaper/taggning av information.

Vilka skulle du rekommendera att gå med i nätverket?
De som har ett intresse av, och vill kunna påverka framtida lösningar och regelverk rörande e-arkiv.

Vad är enligt dig ett bra recept på ett framgångsrikt nätverk?
En blandning av olika kompetenser som leds av duktiga moderatorer och där det är högt i tak när det gäller tankar och idéer.