Öppna data

Sammanfattning

Dokumentinfo Fokus: PSI och öppna data var en konferens anordnad av Dokumentinfo

Public Sector Information eller förkortning PSI är ett begrepp som har blivit allt mer aktuellt och då ofta tillsammans med begreppet öppna data. Offentlig förvaltning bör tillgängliggöra sin information för att skapa en samhällsekonomisk nytta, men också för att skapa förutsättningar för insyn och öppenhet gentemot medborgarna. Hur förhåller sig detta till tryckfrihetsförordningen? Räcker inte offentlighetsprincipens öppenhet?

Regeringen manar till mer aktivitet inom området, men vad är det då man ska göra som myndighet? Vad innebär PSI-lagen? Vad är öppna data? Varför ska man tillgängliggöra sin information och hur gör man?

Vi tittade också på öppna data utifrån användarens perspektiv. Vad vill användarna av öppna data  ha och kan de använda den information som tillgängliggörs? Vad händer när myndigheter tillgängliggör sin information?

Avslutad konferens

Tyvärr så missade Ni chansen att gå på Dokumentinfo FOKUS: PSI och öppna data, men här har ni andra evenemang som anordnas av oss

Kurser och konferenser