Konsulttjänster

Dokumentinfo – experter på informationshantering

Vi är ett oberoende konsultföretag som arbetar med informationshantering. Vi är experter på informations-, ärende- och arkivhantering och erbjuder konsulttjänster, kurser och konferenser inom området. Vi har alltid kundens bästa för ögonen och sätter verksamheten i fokus, inte teknikval, IT-produkter eller andra leverantörsspecifika lösningar. Vi eftersträvar lösningar för våra kunder som är kostnadseffektiva, stöder kärnverksamheten och lever upp till lagar och regler.

Kontakta oss

Vad kan vi på dokumentinfo göra?

Vi har lång erfarenhet av att arbeta som konsulter i offentlig sektor, i företag och hos leverantörer. Våra insatser är av skiftande karaktär, alltifrån strategiska informationshanteringsprojekt i stora organisationer, till några timmars arbete med att ge synpunkter på processbeskrivningar eller informationshanteringsplaner. Våra kunder är statliga myndigheter, kommuner, landsting, statliga och kommunala bolag, stora och små företag samt ideella organisationer i hela Sverige.

Exempel på våra konsulttjänster

Dokumenthanteringscoachen

 • Förstudier och utredningar
 • Stöd vid kravställning och upphandling av IT-system
 • Ledning av arkivfunktionen, diariefunktionen eller motsvarande
 • Projektledning
 • Workshopledning
 • Expertråd och rådgivning
 • Kurser och utbildningar
 • Processkartläggningar och analyser
 • Framtagande av styrdokument som informationshanteringsplan, instruktioner och gallringsutredningar
 • Uppföljningar och utvärderingar

Kontakta oss

Dokumentinfo erbjuder ett tjänstestöd som vi kallar Dokumenthanteringscoachen. Vår tanke med denna är att coacha kunderna till en effektiv och organiserad informationshantering m.m. genom punktvisa, rådgivande konsultinsatser. Vi ledsagar, ger expertstöd och är en samarbetspartner för er organisation i t.ex. informations- och dokumentstrukturer, arkivfrågor och ledning och styrning.

Dokumenthanteringscoachen utformas olika för olika kunder. Detta sker i samråd med kunden. Samarbetet sker under minst tre kalendermånader. Läs mer om dokumenthanteringscoachen

Kontakta oss för en diskussion om hur dokumenthanteringscoachen kan utformas för att förbättra er informationshantering.

Läs mer om dokumenthanteringscoachen

eArkiv

Vi på Dokumentinfo har lång erfarenhet av att hantera frågor som rör eArkiv och eArkivering. Genom vårt tjänstepaket får ni en handlingsplan för att starta resan mot ett eArkiv. Ni utser en kontaktperson som arbetar tillsammans med oss. Workshoparna genomförs sedan på plats hos er. Annat arbete sker på distans. Efter genomgångna workshopar görs en avrapportering som innehåller analys och handlingsplan eller annat enligt ert önskemål och behov.

 

Har ni börjat arbeta med eArkiv och eArkivering?

Steg 1

Trots att eArkivering har diskuterats mycket de senaste åren och det är fler och fler organisationer som arbetar med frågan är det inte alla gånger tydligt vilka behov som finns och vilka mål som ska uppfyllas med en eArkivsatsning. Många organisationer är tveksamma eller fundersamma.

Frågor som kanske ställs är

 • Hur kommer vi igång?
 • I vilken ände ska vi börja?
 • Vad behöver vi tänka på?
 • Vad kan vi uppnå?

Innehåll

Förarbete

 
 • Förberedelser
 • Inläsning

Workshop 1

Halvdag
 • Nuläge
 • Mål
 • Strategi

Workshop 2

Halvdag
 • Sammanfattning av W1
 • Målstyrning

Efterarbete

Halvdag
 • Analys
 • Handlingsplan
 • Avrapportering

eArkivet är på plats! Vad händer nu?

Steg 2

Vi hjälper att utreda arbetet med ert eArkiv. Vi tar fram en handlingsplan där arbetet med eArkivering beskrivs och analyseras. Vi tar också hänsyn till styrdokument som redan finns inom organisationen, till exempel informationshanteringsplan. Arbetet sker i huvudsak i workshopsform på plats hos er, men visst arbete sker på distans.

Handlingsplanen kan till exempel innehålla analyser kring

 • Styrning, såsom organisation, ansvar, finansiering
 • Informationsvärdering
 • Leveranser, till exempel tekniska format
 • Risker och möjligheter med eArkivet

Innehåll

Förarbete

 
 • Förberedelser
 • Inläsning

Workshop 1

Halvdag
 • Nuläge
 • Mål
 • Strategi

Workshop 2

Halvdag
 • Sammanfattning av W1
 • Målstyrning

Efterarbete

Halvdag
 • Analys
 • Handlingsplan
 • Avrapportering

Dokumenthanteringscoachen

Dokumentinfo erbjuder ett tjänstestöd som vi kallar Dokumenthanteringscoachen. Vår tanke med denna är att coacha kunderna till en effektiv och organiserad dokumenthantering m.m. genom punktvisa, rådgivande konsultinsatser. Vi ledsagar, ger expertstöd och är en samarbetspartner för er organisation i t.ex. informations- och dokumentstrukturer, arkivfrågor och ledning och styrning.

Dokumenthanteringscoachen utformas olika för olika kunder. Detta sker i samråd med kunden. Samarbetet sker under minst tre kalendermånader. Kontakta oss för en diskussion om hur dokumenthanteringscoachen kan utformas för att förbättra er informationshantering.


Exempel 1

 • Ett inledande möte när vi planerar aktiviteter (2 timmar)
 • 4 workshops på plats hos er för att diskutera organisationens dokumenthantering – vi planerar vilka deltagare från organisationen som är lämpliga och innehåll tillsammans (4 halvdagar)
 • Telefonavstämning varje vecka för att stötta arbetet (1 timme/vecka) under hela den tid som vi coachar
 • Dokumenthanteringsplan.se under den period som coachen anlitas

Exempel 2

 • Ett inledande möte när vi planerar aktiviteter (2 timmar)
 • 2 workshops med expertfunktionen som blir en plattform för ert eget arbete i organisationen (2 halvdagar)
 • Telefonavstämning varje vecka för att stötta arbetet (1 timme/vecka) under hela den tid som vi coachar
 • Dokumenthanteringsplan.se under den period som coachen anlitas

Exempel 3

 • Ett inledande fysiskt möte då vi planerar aktiviteter (2 timmar)
 • Telefonavstämning varje vecka för att stötta arbetet (1 timme/vecka) under hela den tid som vi coachar
 • Dokumenthanteringsplan.se under den period som coachen anlitas