eArkiv Paket

Vi på Dokumentinfo har lång erfarenhet av att hantera frågor som rör eArkiv och eArkivering. Genom vårt tjänstepaket får ni en handlingsplan för att starta resan mot ett eArkiv. Ni utser en kontaktperson som arbetar tillsammans med oss. Workshoparna genomförs sedan på plats hos er. Annat arbete sker på distans. Efter genomgångna workshopar görs en avrapportering som innehåller analys och handlingsplan eller annat enligt ert önskemål och behov.

eArkivet är på plats! Vad händer nu?

Paket: Steg 2

Vi hjälper att utreda arbetet med ert eArkiv. Vi tar fram en handlingsplan där arbetet med eArkivering beskrivs och analyseras. Vi tar också hänsyn till styrdokument som redan finns inom organisationen, till exempel informationshanteringsplan. Arbetet sker i huvudsak i workshopsform på plats hos er, men visst arbete sker på distans.

Handlingsplanen kan till exempel innehålla analyser kring

 • Styrning, såsom organisation, ansvar, finansiering
 • Informationsvärdering
 • Leveranser, till exempel tekniska format
 • Risker och möjligheter med eArkivet

Innehåll

Förarbete

 
 • Inläsning

Workshop 1

3 timmar
 • Nulägesanalys

Workshop 2

3 timmar
 • Sammanfattning av W1
 • Förslag till handlingsplan

Efterarbete

Halvdag
 • Analys
 • Handlingsplan
 • Avrapportering

Kontakta oss

Namn (obligatorisk)

Epost (obligatorisk)

Telefon

Befattning (obligatorisk)

Företag/organisation(obligatorisk)

Övrigt