Informationshanteringsplan Paket

Hur är det med ordningen på dokumenten i er organisation? Hittar ni de handlingar ni behöver? Vet ni vilken information som ska lagras var? Har ni ett eller flera IT-system som kan hantera information, men har ändå inte en bra ordning?

Informationshanteringsplanen, också kallad för dokument-hanteringsplan är ett centralt verktyg för att få till en bra informationshantering i organisationen. Det kan dock vara svårt att göra en som både är relevant, aktuell och lätt för verksamheten att använda.

Förbättra er organisations informationshantering – gör en informationshanteringsplan

Vårt erbjudande omfattar två tre-timmars workshopar med för- och efterarbete. Tanken är att arbetet ska bedrivas nära människorna som arbetar med dokumenten i den verksamhet som informationshanteringsplanen ska täcka. Mellan 5 till 15 personer bör vara med på båda workshoparna. Resultatet av arbetet är en första version av en informationshanteringsplan för verksamheten. Denna finns tillgänglig i konsultverktyget www.dokumenthanteringsplan.se under 30 dagar efter arbetets avslutande

Metod

Med vårt arbetssätt och konsultverktyg, beskrivet på www.dokumenthanteringsplan.se kickstartar ni er organisations informationshantering.

Innehåll

Förarbete

 
  • Förberedelser

Workshop 1

3 timmar
  • Kartläggning av organisationens informationstyper

Efterarbete

 
  • Planering för workshop 2

Workshop 2

3 timmar
  • Komplettering av informationshanteringsplanen

Efterarbete

Halvdag
  • Överlämning för komplettering
  • Beslutsfattande
  • Förvaltning

Kontakta oss

Namn (obligatorisk)

Epost (obligatorisk)

Telefon

Företag/organisation(obligatorisk)

Övrigt

Jag godkänner att dokumentinfo behandlar mina personuppifter