Konsulter

Erfarenheter

Vi har lång erfarenhet av att arbeta som konsulter i offentlig sektor, i företag och hos leverantörer. Våra insatser är av skiftande karaktär, alltifrån strategiska informationshanteringsprojekt i stora organisationer, till några timmars arbete med att ge synpunkter på processbeskrivningar eller informationshanteringsplaner. Våra kunder är statliga myndigheter, kommuner, landsting, statliga och kommunala bolag, stora och små företag samt ideella organisationer i hela Sverige.

Våra konsulter

Olle Ebbinghaus

Olle har arbetat med dokument-, ärende- och arkivhantering sedan 1990. Han har varit konsult i drygt 15 år och har erfarenhet av verksamhetsutveckling, organisationsutveckling, processanalys, kravfångst, analys av informationsstrukturer, projektledning, förändringsledning, handledning och personalansvar. Han är utbildad arkivarie med djup kunskap om regelverk och metodik rörande arkivhantering, informationsförsörjning och ärende- och dokumenthantering.

Veronica Burhed

Veronica har snart 20 års erfarenhet av att arbeta med informationshanteringsfrågor från statlig, kommunal, landstingskommunal och privat sektor. Hon har bland annat arbetat i roller som chef, projektledare, verksamhetsansvarig, verksamhetskonsult. Veronica har erfarenhet av att upphandla och implementera systemstöd för ärende- och dokumenthantering, verksamhetsutveckling, ledarroll i ”besvärliga grupper”, m.m. Hon vet vad som krävs för att leda i förändring, såväl på organisationsnivå.som i mindre arbetsgrupper och individnivå.

Frida Lenberg

Frida är en erfaren arkivarie med bakgrund från den statliga sektorn. De senaste två åren har hon arbetat som projektledare. Frida har lett arbete med införande av ärendehanteringssystem, arbetat fram myndighetsövergripande styrdokument för hantering av allmänna handlingar, strategi för bevarande av elektroniska handlingar, gallringsföreskrifter och klassificeringsstruktur. Hon har även lett ett utvecklingsarbete inom området Public Sector Information (PSI) och öppna data.

Christer Atterling

Christer har arbetat med informationshantering sedan 2002. Han var chef för Region Skånes eArkiv från starten 2010 fram till april 2016 och jobbade innan dess på AstraZeneca som Information manager/Knowledge Manager. Han har en filosofie kandidat i systemvetenskap från Lunds universitet och
har erfarenhet av projektledning, förändringsledning, handledning och personalansvar.