Konsulter

Erfarenheter

Vi har lång erfarenhet av att arbeta som konsulter i offentlig sektor, i företag och hos leverantörer. Våra insatser är av skiftande karaktär, alltifrån strategiska informationshanteringsprojekt i stora organisationer, till några timmars arbete med att ge synpunkter på processbeskrivningar eller informationshanteringsplaner. Våra kunder är statliga myndigheter, kommuner, landsting, statliga och kommunala bolag, stora och små företag samt ideella organisationer i hela Sverige.

Våra konsulter

Olle Ebbinghaus
Konsult, VD

Olle har arbetat med dokument-, ärende- och arkivhantering sedan 1990. Han har varit konsult i drygt 15 år och har erfarenhet av verksamhetsutveckling, organisationsutveckling, processanalys, kravfångst, analys av informationsstrukturer, projektledning, förändringsledning, handledning och personalansvar. Han är utbildad arkivarie med djup kunskap om regelverk och metodik rörande arkivhantering, informationsförsörjning och ärende- och dokumenthantering.

Michael Römert
Konsult

Michael har arbetat i ett brett spektrum inom IT-branschen sedan 1984, med erfarenhet av bl. a. dokumenthantering, informationssäkerhet, process- och rutinutveckling och systeminförande. Han har arbetat med projekt- och förändringsarbete, utredningar, upphandling, systeminförande, kravställning, förstudier och förvaltningsetablering.
Michael är självständig och drivande och ser till att åtaganden fullföljs. Han är kommunikativ och van nätverksbyggare.

Josefin Andersson
Konsult

Som anställd på Dokumentinfo har Josefin fått intern utbildning i arkiv- och dokumenthantering med praktiska erfarenheter och teori. Med ett starkt ordningssinne och en kvalitetsmedvetenhet arbetar Josefin inom Dokumentinfos olika verksamheter. Dels med marknadsföring och administrativa uppgifter för Dokumentinfo, samt på kunduppdrag med inventering, förteckningsarbete och utformning av styrdokument. Josefin har högskoleutbildning inom kulturvetenskap och är van att arbeta både självständigt, i lagarbete och projektform.

Christer Atterling
Konsult

Christer har arbetat med informationshantering sedan 2002. Han var chef för Region Skånes eArkiv från starten 2010 fram till april 2016 och jobbade innan dess på AstraZeneca som Information manager/Knowledge Manager. Han har en filosofie kandidat i systemvetenskap från Lunds universitet och
har erfarenhet av projektledning, förändringsledning, handledning och personalansvar.

Frida Lenberg
Konsult

Frida är en erfaren arkivarie med bakgrund från den statliga sektorn. De senaste två åren har hon arbetat som projektledare. Frida har lett arbete med införande av ärendehanteringssystem, arbetat fram myndighetsövergripande styrdokument för hantering av allmänna handlingar, strategi för bevarande av elektroniska handlingar, gallringsföreskrifter och klassificeringsstruktur. Hon har även lett ett utvecklingsarbete inom området Public Sector Information (PSI) och öppna data.