W3D3

Konsumentverket köper nytt IT-system
9 sep 2018

Konsumentverket upphandlar W3D3 från Formpipe

//
Kommentarer0

Konsumentverket har upphandlat ECM-produkten W3D3 by Formpipe. Avtalet gäller för tre år med möjlighet till förlängning om ytterligare tre år. Anbudet med W3D3 bedömdes i utvärderingen som det ekonomiskt mest fördelaktiga.Upphandlingen är ett avrop från Statens inköpscentrals ramavtal ”Programvaror och tjänster 2014” via Formpipes partner Knowit.

– Formpipes produkter har gott rykte i offentlig sektor och vi är stolta över att nu också kunna välkomna Konsumentverket som kund. Våra standardprodukter i kombination med funktioner för användarnära e-tjänster gör oss väl positionerade på marknaden, säger Christian Sundin, vd för Formpipe.

Läs pressmeddelandet här