e-arkivaffär

Kristianstad kommun
26 aug 2018

Kristianstads kommun köper e-arkiv av Ida Infront

//
Kommentarer0

”Genom upphandlingen av en e-arkivlösning tar vi ytterligare ett viktigt strategiskt steg i vår digitalisering. Valet föll på Ida Infronts lösning som efter omfattande utvärdering visade sig bäst motsvara våra behov och förväntningar.”, säger Martin Ranstorp, IT-chef på Kristianstads kommun.

”Vi välkomnar varmt Kristianstads kommun till den stora grupp av kommuner som nu använder iipax archive. Vi ser att iipax archives omfattande funktionalitet lett till att vi vunnit ytterligare en upphandling. Utvärderingen visar att produkten är väl positionerad på marknaden.”, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

Läs mer här