Diarieförde för sent

Raderade uppgifter i diariet
29 sep 2019

Kritik mot diarieföring vid Karolinska Institutet

//
Kommentarer0

Universitetskanslerämbetet, UKÄ, kritiserar i ett beslut om handläggningen av en anmälan om oredlighet i forskning Karolinska Institutet på flera punkter, bl. a, när det gäller diarieföringen. Handlingar har diarieförts för sent och information i diariet tagits bort.

UKÄ uttalar sig inte om vissa frågor om diarieföring i beslutet. Ämbetet genomför för närvarande dock en uppföljning av KI:s efterlevnad av TF och OSL med anledning av hur lärosätet hanterat ett antal frågor relaterade till Paolo Macchiarinis verksamhet. I uppföljningen kommer UKÄ även att stickprovsvis granska KI:s handläggning av misstankar om oredlighet i forskning.

Läs UKÄs beslut här

Läs artikel i Läkartidningen här