Obevakad e-postlåda

Bristande rutiner hos Pensionsmyndigheten
24 jun 2019

Kritik mot Pensionsmyndigheten för obevakad e-postlåda

//
Kommentarer0

JO kritiserar Pensionsmyndigheten för att inte ha bevakat e-postlådan info@pensionsmyndigheten.se sedan 2010. Brevlådan glömdes bort och var obevakad under nästan tio års tid. Av en tillfällighet upptäcktes e-postbrevlådan i november 2018, och det kunde då konstateras att den innehöll ca 600 e-postmeddelanden som inte hade besvarats och troligen inte heller lästs av någon på myndigheten.

I beslutet uttalar JO att det som har hänt inom Pensionsmyndigheten visar att det är av stor vikt att myndigheter har rutiner som är anpassade efter det förhållandet att myndigheter i dag regelmässigt använder digitala verktyg i sin verksamhet, t.ex. vid hanteringen av ärenden och i kontakten med enskilda.

Läs JOs beslut