Ändringar i lagstiftningen komplex

Kan ta tid att få till publik information om skolor igen
7 sep 2020

Kritik mot sekretess inom skolan

//
Kommentarer0

SVT: Skolverket och SCB presenterade nyligen förslag på hur viktig information om skolor ska kunna bli offentlig igen. Detta efter en begäran från regeringen.
– Det tar lång tid, det är vi väl medvetna om. Det är väldigt mycket mer komplicerat än vad de som kritiserar det här tror, säger Peter Fredriksson generaldirektör, Skolverket.

Bakgrunden är en policyändring hos Statistiska centralbyrån (SCB), som slagits fast av Kammarrätten. Den innebär att uppgifter om friskolors prestation inte längre ska vara offentlig eftersom de kan påverka de enskilda skolornas affärsverksamhet. Skolverket har då valt att inte publicera någon information om skolor eftersom alla skolor ska behandlas lika. Att informationen inte publiceras innebär att det är svårare att jämföra skolor.

Läs mer här