Integritet

Offentlighet
3 dec 2018

Krönika: ingen insyn utan kränkning

//
Kommentarer0

På utgivarna.se skriver Per Hagström om offentlighetsprincipen och skydd för den personliga integriteten. Transparens kan inte  kombineras med nolltolerans mot kränkningar av den personliga integriteten.

Utgivarna är en intresseorganisation för svenska publicister. I Utgivarna samverkar de medier som värnar yttrandefriheten och slår vakt om den oberoende journalistiken.

Läs krönikan här.