Internets barndom

Swipnets hemsidor hos KB
26 aug 2018

Kungliga biblioteket bevarar privata hemsidor från 90-talet

//
Kommentarer0

Sveriges Radios webb kan vi läsa att hemsidor från internetleverantören Swipnet numera finns hos Kungliga Biblioteket. Swipnet startade 1991 och blev en hit. Via leverantören kunde privatpersoner inte bara skaffa en webbuppkoppling utan också en egen hemsida, ett slags digitalt krypin – en trend som många hakade på. Men som alla vet är trender något som kommer och går och runt millenieskiftet hade de flesta övergett sina hemsidor.

Tidigare hade Svenska internetstiftelsen, IIS, hand om Swipnets hemsidor, men när GDPR trädde i kraft fick de, som Pär Nilsson på KB uttrycker det, kalla fötter eftersom samlingen innehåller personuppgifter. I samband med det fick KB frågan om de kunde ta över samlingen. Och nu ligger alltså ansvaret hos KB att på bästa sätt bevara dem för framtiden, men exakt hur och vem som ska få åtkomst till materialet är fortfarande oklart.