Lär mer om sekretess

6 nov 2015

Kurs: Sekretess i praktiken

//
Kommentarer0

Stockholm 1 december 2015 och

20 april 2016

Pår kursen tas bl. a. följande upp

– Lagkraven för sekretess
– Vad meddelarfrihet betyder
– Hur du ska besvara en begäran om utlämnande av allmänna handlingar
– Hur du gör en sekretessprövning
– Vad de olika skaderekvisiten innebär

Läs mer och anmäl dig här