Anläggningsdokumentation

Korrekt dokumentation är en värdefull tillgång!

Kurs för dig som hanterar anläggningsdokumentation

Anläggningsdokumentation är en större del av strukturkapitalet än vad de flesta inser, förutsatt att den är väl omhändertagen och speglar verkligheten.

Kursen ger dig kunskap om alla de krav som finns på anläggningsdokumentationen från myndigheter, tillverkare, ägare och användare. Du får metoder för att hålla dokumentationen aktuell och hur du bevarar den på rätt sätt. Tillsammans går vi igenom vilka krav du bör ställa i samband med upphandling av ny eller moderniserad anläggning.

Du kommer att få insyn i standarder och vedertagna tillvägagångssätt kring kravställning och utbyte av information i samband med nybyggnation eller livstidsförlängningar.Under kursdagen kommer vi att gå in på vilket värde en korrekt dokumentation tillför anläggningsägaren och hur värdet bäst bibehålls under anläggningens livslängd. Vi kommer även gå igenom hur du enklast och effektivast bör hantera din dokumentation i en modern digitaliserad miljö.

Lär dig hantera anläggningsdokumentationen som en tillgång!

TisdagOktober16
Bonnier conference centerStockholmTill anmälan

Kursdagen

En givande dag där en erfaren kursledare delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper
TidAktivitet
09:00 - 09:30
Fikat är framdukat och vi presenterar oss för varandra
09:30 - 10:55

Definitioner och krav

Vad är anläggningsdokumentation? De olika kravbilderna från användare, ägare, tillverkare och myndigheter 
10:55 - 11:00
Vi sträcker på benen
11:00 - 12:00

Metoder för inleveranser

Modeller för dokumenttyper/dokumentslag samt exempel på kravställning på format och strukturer samt benämningar
12:00 - 13:00
Vi äter lunch och nätverkar
13:00 - 14:30

Metoder för tillgängliggörande, åtkomst och återrapportering

Användarens perspektiv och vilka målgrupper finns? Metodgenomgång Hur hanterar vi felaktigheter och ändringar
14:30 - 15:00
Vi unnar oss en kaffe
15:00 - 16:30

Aktualitetshållning och bevarande

Uppdatering, styrning och spårbarhet Vilket ansvar finns? Vilka krav finns på arkivering och bevarande?

Lär dig hantera anläggningsdokumentationen som en tillgång!

Vi kan komma till er!

En intern kurs för hela arbetsgruppen, enheten eller hela organisationen så att vi kan fokusera på just era frågor och skapa en bra diskussion.

Alla våra öppna kurser kan arrangeras som interna kurser hos er. Interna kurser kan skräddarsys så att vi anpassar efter er verksamhet och era frågor och skapar en bra grund för fortsatt arbete.  

Vi diskuterar gärna vidare med dig om hur vi kan uppfylla dina behov.

Kontakta oss

Välkommen till min kurs!

Jag hoppas jag får dela med mig av min erfarenheter till dig!

Vad krävs av din anläggningsdokumentation för att du ska kunna förvalta den över tid? Vad krävs av organisationen? Hur ska kraven ställas i samband med upphandling? Hur får man in anläggningsändringar i sin anläggningsdokumentation? Det finns mycket att tänka på och många fällor. De flesta jag möter känner att anläggningsdokumentation är ett svårhanterat område, men måste det vara så? Nej, så klart inte. Med modern teknik och med rätt ställda krav undviker man många klassiska fällor. Jag utgår från min kända värld, vilket huvudsakligen är olika former av kraftverk, men lösningarna har visat sig förhållandevis universella och jag försöker därför vinkla diskussionerna mot de områden där ni deltagare verkar. Våra gemensamma diskussioner blandat med exempel från verkligheten bidrar till att gemensamt skapa sig en bild av vad som behöver göras för att få anläggningsdokumentationen till den värdefulla resurs den borde vara.

Roger Sten
Kursledare

Roger har bred kunskap om frågor kring anläggningsdokumentation frågor inom processindustri och energibranschen, från lokala fjärrvärmeverk till nationella kärnkraftverk. Han har erfarenhet kring innehållsstrukturer och utformning, men även kring de stödjande system som krävs för att anläggningsdokumentationen ska hållas aktuell.

Anmäl dig

Öka din kompetens och ta del av andras erfarenheter

Namn*

Epost*

Telefon

Specialkost

Befattning*

Företag/organisation*

Fakturaadress*

Fakturapostnummer*

Fakturapostort*

Fakturareferens*

Övrigt, tex rabattkod

Jag godkänner anmälningsvillkoren

Jag är medveten om att Dokumentinfo behandlar personuppgifter enligt gällande lagar och företagets integritetspolicy

Pris

5300 SEK Inklusive måltider och kursdokumentation


Villkor

Allmänna villkor:

I kursavgiften ingår för varje kursdag:

  • Kursledarledda föreläsningar, övningar och diskussioner enligt programmet för aktuell kurs
  • Förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, frukt och vatten
  • Kursdokumentation

Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive kurs, tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura. Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på kurs får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan kursstart.

Vid avbeställning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut kursledare och att ställa in kursen. Anmäld deltagare får besked om inställd kurs senast dagen innan kursen skulle ha arrangerats, eventuellt betald deltagaravgift återbetalas. Ersättningar därutöver utges inte.

Erfaren arrangör

Vi har genom åren haft tusentals deltagare på våra olika evenemang. Vår långa erfarenhet av kursarrangemang och roll som experter på informationshantering garanterar dig en kursdag präglad av kvalitet.

Intresserad av dokumenthantering?