Anläggningsdokumentation

Vad handlar kursen om?

Anläggningsdokumentation är en större del av strukturkapitalet än vad de flesta inser, förutsatt att den är väl omhändertagen och speglar verkligheten. Tillverkare, ägare och användare behöver ställa krav på anläggningsdokumentationen. Det gör även myndigheter, vilket många ansvariga anläggningsägare är för dåligt upplysta om.

Dokumentinfos kurs Anläggningsdokumentation syftar till att orientera kring detta, men även kring frågor om hur man håller dokumentationen aktuell, bevarar den på rätt sätt och vilka krav man minst ska ställa i samband med upphandling av ny eller moderniserad anläggning.

Kursledaren har arbetat med dessa frågor inom processindustri och energibranschen, från lokala fjärrvärmeverk till nationella kärnkraftverk.

Detaljerat schema för kursen och aktuella tillfällen visas nedan.

Dokumentinfo erbjuder kurser inom arkiv, ärendehantering och dokumenthantering på grundnivå och fördjupningsnivå. Läs mer om Dokumentinfos kurser.

Alla våra öppna kurser kan arrangeras som Interna kurser i kundens lokaler. Interna kurser skräddarsys ofta efter kundens behov och målgrupp.  Kontakta oss gärna för diskussion och offert.

Till anmälan!

Kursledare

Roger Sten
Kursledare

Roger har arbetat med informationshantering sedan början på 90-talet. Han har sedan 2006 fokuserat på anläggningsdokumentation och de speciella förutsättningar som råder inom de organisationer som äger, driver och förvaltar större tekniska anläggningar, som kraftverk och processindustrier. Roger har erfarenhet kring innehållsstruktureras och utformning, men även kring de stödjande system som krävs för att anläggningsdokumentationen ska hållas aktuell.

Vad lär du dig?

  • Du kommer att få insyn i standarder och vedertagna tillvägagångssätt kring kravställning och utbyte av information i samband med nybyggnation eller livstidsförlängningar.
  • Vi kommer att gå in på vilket värde en korrekt dokumentation tillför anläggningsägaren och hur värdet bäst bibehålls under anläggningens livslängd.
  • Vi kommer även gå igenom hur du enklast och effektivast bör hantera din dokumentation i en modern digitaliserad miljö.

Schema

Tid 
09:00 – 09:30Samling och kaffe
09.30 – 10.00Presentation, inledning och definitioner
Vad är anläggningsdokumentation?
10.00 – 11.00De olika kravbilderna från
Ägare
Tillverkare
Myndigheter
Användare
11.00 – 12.00Metoder för inleveranser
12.00 – 13.00Lunch
13.00 – 14.30Metoder för tillgängliggörande, åtkomst och återrapportering
Användarens perspektiv
Målgrupper
Metoder
Felaktigheter och ändringar
14.30 – 15.00Kaffe
15.00 – 16.15Aktualitetshållning och bevarande
Uppdatering, styrning och spårbarhet
Ansvar
Regler
Bevarande
Arkiveringskrav
Vad behöver bevaras
16.15 – 16.30Avrundning och avslutning
Nätverk

Kommande tillfällen

När
Våren 2018, datum kommer.

Kursledare
Roger Sten

Plats
Stockholm Bonnier Conference Center

Pris
5300 kr/person exkl moms

Till anmälan!

Åsikter

Vad tycker tidigare deltagare?

Frågor?

Om ni har några frågor eller vill veta mer så är ni mer än välkomna att kontakta oss! Jag eller någon av mina kollegor svarar!

Telefon: 0302-154 30

info@dokumentinfo.se

Dokumentinfo är ett leverantörsoberoende expertföretag på dokument-, ärende- och arkivhantering som erbjuder konsulttjänster, kurser och konferenser.

Vi har genom åren haft tusentals deltagare på våra olika evenemang. Utifrån denna erfarenhet baserar vi innehåll och upplägg. Kurserna sker genom föreläsning, där teori varvas med diskussioner och praktiska övningar.

Anmälan

Namn (obligatorisk)

Epost (obligatorisk)

Telefon

Befattning (obligatorisk)

Företag/organisation(obligatorisk)

Adress

Postort

Postnummer

Fakturaadress (obligatorisk)

Fakturapostort (obligatorisk)

Fakturapostnummer (obligatorisk)

Fakturareferens (obligatorisk)

Specialkost

Rabattkod

Övrigt


Allmänna villkor:

I kursavgiften ingår för varje kursdag:

  • Kursledarledda föreläsningar, övningar och diskussioner enligt programmet för aktuell kurs
  • Förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, frukt och vatten
  • Kursdokumentation

Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive kurs, tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura. Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på kurs får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan kursstart.

Vid avbeställning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut kursledare och att ställa in kursen. Anmäld deltagare får besked om inställd kurs senast dagen innan kursen skulle ha arrangerats, eventuellt betald deltagaravgift återbetalas. Ersättningar därutöver utges inte.