Ärendecontroller

För en effektiv ärendehanteringsprocess!

Hur får jag digital ärendehantering att fungera smidigt och effektivt?

Kursen vänder sig till dig som är ansvarig för att leda eller driva ärendehanteringsprocessen i en förvaltning.

Under kursen så kommer vi att gå igenom ärendehanteringsprocessens delar och vilka krav som ställs i dess olika moment. Särskild vikt läggs vid hanteringen utifrån moderna digitala hjälpmedel.
Efter dagarna så kommer du att ha kunskap om processen olika delar och hur du kan styra och utveckla den. Du kommer att ha med dig en metod för att utforma, utveckla och driva ärendehanteringsprocessen i din organisation. Du vet vilka krav som du kan ställa och vilka fallgropar att undvika. Du har fått med dig idéer och lösningar som du kan använda på hemmaplan.Utbildning för dig som är nämndsekreterare.

Utvecklas som ärendecontroller!

Tvådagars kurs

TisdagMaj12
Bonnier conference centerStockholmTill anmälan
OnsdagMaj13
Bonnier conference centerStockholmTill anmälan

Tvådagars kurs

TisdagNovember10
Bonnier conference centerStockholmTill anmälan
OnsdagNovember11
Bonnier conference centerStockholmTill anmälan

Se karta

Kursdagen

Två givande dagar där en erfaren kursledare delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper

Dag 1

TidAktivitet
09:00 - 10:00

Inledning och ärendehanteringens grunder

Vad är en ärendehanteringsprocess? Hur ser den ut och vilka är grunderna?
10:00 - 10:15
Fikat är framdukat!
10:15 - 12:00

Initiering

Hur påbörjas ett ärende? Hur uppstår det och vilka krav måste ställas i inledningen?
12:00 - 13:00
Vi äter lunch och nätverkar
13:00 - 14:15

Handläggning

Vad händer när ett ärende handläggs? Vilka krav måste vi ställa på handläggningen och hur kan vi styra handläggarna?.
14:15 - 14:45
Vi unnar oss en kaffe
14:45 - 16:00

Beslut

Vilka sorters beslut finns det? Vilka krav måste ställa på beslutet och beslutsfattaren?

Dag 2

TidAktivitet
09:00 - 10:00

Kommunikation

Ska ärenden kommuniceras och vem gör det? Vad kan hända när vi kommunicerar beslut?
10:00 - 10:15
Fikat är framdukat!
10:15 - 12:00

Överklagan

Hur ser vi på överklaganden? Hur hanterar vi dem och finns det olika former?
12:00 - 13:00
Vi äter lunch och nätverkar
13:00 - 14:15

Arkivering och insyn

Hur avslutas ärenden och har det något värde som avslutat? Vilka krav finns på arkivering och tillgång till information i ärendet?
14:15 - 14:45
Vi unnar oss en kaffe
14:45 - 15:45

Vad kan gå fel och hur hanterar vi det?

Det finns alltid avvikelser i processer men hur använder vi dem och kan vi förutse dem? Går det att förbereda sig för det som avviker från det normala

15:45 - 16:00

Summering av dagarna

Vi avslutar med en summering och sammanfattning av dagarna

Utvecklas som ärendecontroller!

Vi kan komma till er!

En intern kurs för hela arbetsgruppen, enheten eller hela organisationen så att vi kan fokusera på just era frågor och skapa en bra diskussion.

Alla våra öppna kurser kan arrangeras som interna kurser hos er. Interna kurser kan skräddarsys så att vi anpassar efter er verksamhet och era frågor och skapar en bra grund för fortsatt arbete.  

Vi diskuterar gärna vidare med dig om hur vi kan uppfylla dina behov.

Kontakta oss

Hur får jag digital ärendehantering att fungera smidigt och effektivt?

Axla rollen som ärendecontroller

Det är allt vanligare med olika IT-stöd för ärendehanteringen inom myndigheter. Det ställer krav på organisationen att tydligare styra ärendehanteringen på en processnivå istället för att hantera olika ärenden. Myndigheten måste nu kartlägga sina processer, klargöra vilka krav som ställs och vem som är ansvarig för vad. Den här kursen hoppas jag ska ge svar på de frågorna. Den ska ge dig, som ansvarig, kunskaperna som behövs för att kunna styra över processen och kunna se vilka behov som ett IT-stöd kan fylla.

Peter Friberg

Peter har varit ansvarig, som chef och som tjänsteman, för att beskriva och utveckla ärendehanteringsprocesser i flera offentliga myndigheter. Han har god insikt i fallgropar och vinsterna i arbetet och vet var som man kan gå vilse. Han kan de praktiska metoder som fungerar och är ett bra bollplank i förändringsprocesser.
Som hobby samlar han på antika ärendehanteringsprocesser.

Anmäl dig

Lär dig av Frida!

Namn*

Epost*

Telefon

Specialkost

Befattning*

Företag/organisation*

Adress*

Postnummer*

Postort*

Fakturareferens*

Hur vill du bli fakturerad?*

GLN-nummer för E-faktura

Organisationsnummer*

E-post för Faktura*

Fakturaadress*

Fakturapostnummer*

Fakturapostort*

Övrigt, tex rabattkod

Jag godkänner anmälningsvillkoren

Jag är medveten om att Dokumentinfo behandlar personuppgifter enligt gällande lagar och företagets integritetspolicy

Pris

9700 SEK Inklusive måltider och kursdokumentation


Villkor

Allmänna villkor:

I kursavgiften ingår för varje kursdag:

  • Kursledarledda föreläsningar, övningar och diskussioner enligt programmet för aktuell kurs
  • Förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, frukt och vatten
  • Kursdokumentation

Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive kurs, tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura. Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på kurs får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan kursstart.

Vid avbeställning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut kursledare och att ställa in kursen. Anmäld deltagare får besked om inställd kurs senast dagen innan kursen skulle ha arrangerats, eventuellt betald deltagaravgift återbetalas. Ersättningar därutöver utges inte.

Erfaren arrangör

Vi har genom åren haft tusentals deltagare på våra olika evenemang. Vår långa erfarenhet av kursarrangemang och roll som experter på informationshantering garanterar dig en kursdag präglad av kvalitet.

Intresserad av arkivering?