Redovisa arkivet rätt

Är du redo för att redovisa arkivet?

Fortsättningskurs för dig som ansvarar för arkivet

Skapa en struktur för framtiden!

Under utbildningen får du både teoretiska kunskaper om hur du styr och redovisar arkiv samt metoder för ett praktiskt redovisningsarbete. Tillsammans går vi bland annat igenom arkivredovisningen utifrån Riksarkivets föreskrifter. I kursen lär vi oss att ta fram en arkivredovisning, vi tittar närmare på hur vi får till en bra styrning av arkivverksamheten, samt hur vi kan förvalta och ta hand om redovisningen fortsättningsvis.

Kursen behandlar både hur du redovisar analog och digital information samt ger dig en vägledning i arkivredovisningens alla delar. Du får trygghet i ditt fortsatta arbete som till exempel arkivansvarig, arkivassistent eller arkivredogörare. Redovisa arkivet rätt är en fortsättningskurs för dig i offentlig och i privat sektor. I kursen ingår föreläsningar och grupparbeten. Kursen kräver förkunskaper om arkivering och kan därför kombineras med vår grundkurs i arkiveringen, ”Arkivera i praktiken”. Ladda ner Kursprogram Redovisa arkivet rätt

Lär dig redovisa arkivet på en dag!

TisdagNovember12
Bonnier conference centerStockholmTill anmälan

Kursdagen

En givande dag där en erfaren kursledare delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper
TidAktivitet
09:00 - 10:00

Arkivredovisningens delar och begrepp

Vi går igenom arkivredovisningens delar och begrepp samt tittar på vilka lagar och regler som styr arkivredovisningen.
10:00 - 10:15
Fikat är framdukat

10:15 - 12:00

Så här styr vi och redovisar arkivet

Samband mellan delarna och dess innehåll. Förvaltning av arkivredovisningen. Hur bör en organisation byggas upp? Ansvar och arbetsuppgifter.
12:00 - 13:00
Vi äter lunch och nätverkar
13:00 - 14:30

Dags att börja redovisa

Vi arbetar i mindre grupper och tar fram klassificeringsstruktur, processbeskrivningar, arkivförteckning och plan över förvaringsenheter
14:30 - 15:00
Vi unnar oss en kaffe
15:00 - 16:00

Vi fortsätter att redovisa arkivet

Redovisningen av gruppernas arbeten. Erfarenheter och lärdomar från eftermiddagens arbete. Hur går vi vidare?

Lär dig redovisa arkivet på en dag!

Vi kan komma till er!

En intern kurs för hela arbetsgruppen, enheten eller hela organisationen så att vi kan fokusera på just era frågor och skapa en bra diskussion.

Alla våra öppna kurser kan arrangeras som interna kurser hos er. Interna kurser kan skräddarsys så att vi anpassar efter er verksamhet och era frågor och skapar en bra grund för fortsatt arbete.  

Vi diskuterar gärna vidare med dig om hur vi kan uppfylla dina behov.

Kontakta oss

Redovisa arkiv ÄR roligt!

Är du redo att redovisa arkivet? undrar jag

Styra och redovisa informationen i arkivet? Hur ska det gå till? Klassificeringsstruktur, vad är det? Kanske har du ställt dig dessa frågor, men känt att ingen riktigt har kunnat svara på dem. Du kanske har fått uppgiften att ta fram en verksamhetsbaserad arkivredovisning eller en processbaserad informationsredovisning på din arbetsplats, men vet inte hur du ska börja eller inte ens vad det är för något. Du har kanske gått min grundkurs ”Arkivera i praktiken” och fått grunderna i arkivredovisningen, allmänna arkivschemat och processbaserad arkivredovisning, men känner att du vill veta mer. Var inte orolig! Då är denna kurs precis vad du behöver!
Under denna kursdag går vi igenom sättet att redovisa information utifrån arkivlagen och Riksarkivets föreskrifter. Vi tar fram en klassificeringsstruktur och provar på att beskriva processer. Vi tittar på hur en arkivförteckning kan byggas upp och hur en redovisning av förvaringsenheter ska se ut. Samtidigt undersöker vi också hur vi bör styra redovisningen genom att ta fram gemensamma anvisningar och bygga upp en förvaltningsorganisation.
Jag hoppas att vi ses under dagen och du: kom ihåg att redovisa arkiv är roligt!

Under kursdagen vill jag inspirera dig och dela med mig av mina erfarenheter och kunskaper som du kan ha nytta av i ditt arkivarbete. Jag hoppas att vi ses vid nästa kurstillfälle!

Frida Lenberg

Frida är en erfaren arkivarie med bakgrund från den statliga sektorn. Hon har lett arbete med införande av ärendehanteringssystem, arbetat fram myndighetsövergripande styrdokument för hantering av allmänna handlingar, strategi för bevarande av elektroniska handlingar, gallringsföreskrifter och klassificeringsstrukturer.

Anmäl dig

Lär dig av Frida!

Namn*

Epost*

Telefon

Specialkost

Befattning*

Företag/organisation*

Adress*

Postnummer*

Postort*

Fakturareferens*

Hur vill du bli fakturerad?*

GLN-nummer för E-faktura

Organisationsnummer*

E-post för Faktura*

Fakturaadress*

Fakturapostnummer*

Fakturapostort*

Övrigt, tex rabattkod

Jag godkänner anmälningsvillkoren

Jag är medveten om att Dokumentinfo behandlar personuppgifter enligt gällande lagar och företagets integritetspolicy

Pris

5300 SEK Inklusive måltider och kursdokumentation


Villkor

Allmänna villkor:

I kursavgiften ingår för varje kursdag:

  • Kursledarledda föreläsningar, övningar och diskussioner enligt programmet för aktuell kurs
  • Förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, frukt och vatten
  • Kursdokumentation

Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive kurs, tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura. Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på kurs får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan kursstart.

Vid avbeställning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut kursledare och att ställa in kursen. Anmäld deltagare får besked om inställd kurs senast dagen innan kursen skulle ha arrangerats, eventuellt betald deltagaravgift återbetalas. Ersättningar därutöver utges inte.

Erfaren arrangör

Vi har genom åren haft tusentals deltagare på våra olika evenemang. Vår långa erfarenhet av kursarrangemang och roll som experter på informationshantering garanterar dig en kursdag präglad av kvalitet.

Intresserad av arkivering?