Leda och styra diarieföringen

Lär dig leda
och styra diarieföringen!

Verksamhetsutveckla diarieföringen och skapa nytta!

Skapa rutiner som tar hänsyn till verksamhetens hela informationshantering

Under denna kurs lär du dig hur diarieföringen ska utformas så att den håller hög kvalitet och lever upp till externa och interna krav. Vi går igenom hur diarieföringen kan stödja verksamheten och hur den förhåller sig till verksamhetens övriga informationshantering. Du lär dig hur diarieföringen kan styras och följas upp. Vi diskuterar registratorns förändrade roll, hur olika organisationer väljer att organisera diarieföringen och hur man kan arbeta med arbetsfördelning och arbetsledning.

Kursen riktar sig till dig som har eller kommer att ha någon form av ansvar för diarieföringen inom din organisation. Ladda ner Kursprogram Leda och styra diarieföringen

Fördjupa dig i diarieföring!

Kursdagen

En givande dag där en erfaren kursledare delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper
TidAktivitet
09:00 - 10:00

Externa och interna krav

Vad innebär registreringsskyldigheten? Vilka är verksamhetens behov av registrering av dokument och ärenden? Hur ser förhållandet ut mellan diarieföring och verksamhetens övriga informationshantering?
10:00 - 10:15
Fikat är framdukat
10:15 - 12:00

Skapa hållbara rutiner

Vilka krav kan man ställa på IT-system? Vilka rutiner behövs för registratorer? Vilka rutiner behövs för handläggare?
12:00 - 13:00
Vi äter lunch och nätverkar
13:00 - 14:00

Uppföljning

Vad innebär JK-listan? Statistikuttag – vad kan man mäta? Hur ska vi kvalitetsgranska diarieföringen?
14:00 - 14:15
Vi unnar oss en kaffe
15:00-16:00


Registrator - roll i förändring

Organisation och arbetsfördelning i registratorsfunktionen
Registratorsfunktionens roll i organisationen
Arbetsledning
16:00
Kursen avslutas

Fördjupa dig i diarieföring!

Vi kan komma till er!

En intern kurs för hela arbetsgruppen, enheten eller hela organisationen så att vi kan fokusera på just era frågor och skapa en bra diskussion.

Alla våra öppna kurser kan arrangeras som interna kurser hos er. Interna kurser kan skräddarsys så att vi anpassar efter er verksamhet och era frågor och skapar en bra grund för fortsatt arbete.  

Vi diskuterar gärna vidare med dig om hur vi kan uppfylla dina behov.

Kontakta oss

Välkommen till min kurs!

Jag hoppas jag får dela med mig av min erfarenheter till dig!

På min kurs vill jag dela med mig av hur kul det är att arbeta med att utveckla diarieföringen. Jag har arbetat länge med att verksamhetsutveckla diarieföring och informationshantering i offentlig sektor. Vill du ha verktyg och metoder för att utveckla diarieföringen i din organisation? Jag kan ge dig mängder av exempel på hur andra statliga myndigheter, kommuner och landsting arbetar med dessa frågor. Jag hoppas jag får dela med mig av min erfarenheter till dig, vi ses väl??

Veronica Burhed
Kursledare

Veronica är en erfaren kursledare med arbetserfarenhet inom stat, kommun, landsting, statliga och kommunala bolag. Hon har flerårig erfarenhet av att leda arbetet med diarieföring/registrering och har arbetat mycket med verksamhetsutveckling inom området.

Anmäl dig

Öka din kompetens och ta del av andras erfarenheter

Namn*

Epost*

Telefon

Specialkost

Befattning*

Företag/organisation*

Adress*

Postnummer*

Postort*

Fakturareferens*

Hur vill du bli fakturerad?*

GLN-nummer för E-faktura

Organisationsnummer*

E-post för Faktura*

Fakturaadress*

Fakturapostnummer*

Fakturapostort*

Övrigt, tex rabattkod

Jag godkänner anmälningsvillkoren

Jag är medveten om att Dokumentinfo behandlar personuppgifter enligt gällande lagar och företagets integritetspolicy

Pris

5300 SEK Inklusive måltider och kursdokumentation


Villkor

Allmänna villkor:

I kursavgiften ingår för varje kursdag:

  • Kursledarledda föreläsningar, övningar och diskussioner enligt programmet för aktuell kurs
  • Förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, frukt och vatten
  • Kursdokumentation

Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive kurs, tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura. Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på kurs får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan kursstart.

Vid avbeställning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut kursledare och att ställa in kursen. Anmäld deltagare får besked om inställd kurs senast dagen innan kursen skulle ha arrangerats, eventuellt betald deltagaravgift återbetalas. Ersättningar därutöver utges inte.

Erfaren arrangör

Vi har genom åren haft tusentals deltagare på våra olika evenemang. Vår långa erfarenhet av kursarrangemang och roll som experter på informationshantering garanterar dig en kursdag präglad av kvalitet.

Intresserad av eArkivering?


Diarieföra – fördjupningskurs

Lär dig leda
och styra diarieföringen!

Under denna fördjupningskurs lär du dig hur diarieföringen ska utformas så att den håller hög kvalitet och lever upp till externa och interna krav. Vi går igenom hur diarieföringen kan stödja verksamheten och hur den förhåller sig till verksamhetens övriga informationshantering. Du lär dig hur diarieföringen kan styras och följas upp. Vi diskuterar registratorns förändrade roll, hur olika organisationer väljer att organisera diarieföringen och hur man kan arbeta med arbetsfördelning och arbetsledning.