Dokumentcontroller

Ny unik kurs!

Verksamhetsutveckla diarieföringen och skapa nytta!

Skapa rutiner som tar hänsyn till verksamhetens hela informationshantering

Här lär du dig hur du kan agera som dokumentcontroller. Rollens innehåll varierar i olika organisationer men på de här två dagarna pratar vi om hur diarieföringen(registreringen ska utformas så att den håller hög kvalitet och lever upp till externa och interna krav. Vi går igenom hur diarieföringen/registreringen kan stödja verksamheten och hur den förhåller sig till verksamhetens övriga informationshantering. Vi pratar om hur förvaltning av IT-system kan utföras och hur du som dokumentcontroller deltar. Du lär dig hur diarieföringen kan styras och följas upp. Vi tar även upp något kring arbetsledning och tar upp oväntade aspekter av arbetet som dokumentcontroller.

Kursen riktar sig till dig som är dokumentcontroller eller har ansvar för diarieföring/registrering av allmänna handlingar en inom din organisation. 

Ta steget - bli en dokumentcontroller!

Tvådagarskurs

OnsdagSeptember09
Bonniers Conference CenterStockholmTill anmälan
TorsdagSeptember10
Bonniers Conference CenterStockholmTill anmälan

Se karta

Kursinnehåll

Två dagar som ger din karriär en vitamininjektion!

Dag 1

TidAktivitet
09:00 - 10:00

Externa och interna krav

10:00 - 10:15
Fikat är framdukat
10:15 - 12:00

Vilka är verksamhetens behov av registrering av dokument och ärenden?

12:00 - 13:00
Vi äter lunch och nätverkar
13:00 - 14:00

Hur ser förhållandet ut mellan diarieföring och verksamhetens övriga informationshantering?

14:00 - 14:15
Vi unnar oss en kaffe
15:00-16:00


Vilka krav kan man ställa på IT-system?

16:00
Kursen avslutas

Dag 2

TidAktivitet
09:00 - 10:00

Vi landar i vad vi sa igår

10:00 - 10:15
Fikat är framdukat
10:15 - 12:00

Hur skapar vi hållbara rutiner

12:00 - 13:00
Vi äter lunch och nätverkar
13:00 - 14:00

Uppföljning och kvalitetsgranskning

14:00 - 14:15
Vi unnar oss en kaffe
15:00-16:00


Arbetsledning

16:00
Kursen avslutas

Bli en dokumentcontroller

Vi kan komma till er!

En intern kurs för hela arbetsgruppen, enheten eller hela organisationen så att vi kan fokusera på just era frågor och skapa en bra diskussion.

Alla våra öppna kurser kan arrangeras som interna kurser hos er. Interna kurser kan skräddarsys så att vi anpassar efter er verksamhet och era frågor och skapar en bra grund för fortsatt arbete.  

Vi diskuterar gärna vidare med dig om hur vi kan uppfylla dina behov.

Kontakta oss

Välkommen till min kurs!

Jag hoppas jag får dela med mig av min erfarenheter till dig!

På min kurs vill jag dela med mig av hur kul det är att arbeta med att utveckla diarieföringen. Jag har arbetat länge med att verksamhetsutveckla diarieföring och informationshantering i offentlig sektor. Vill du ha verktyg och metoder för rollen som dokumentcontroller? Jag kan ge dig mängder av exempel på hur andra statliga myndigheter, kommuner och landsting arbetar med dessa frågor. Jag hoppas jag får dela med mig av min erfarenheter till dig, vi ses väl??

Veronica Burhed
Kursledare

Veronica är en erfaren kursledare med arbetserfarenhet inom stat, kommun, landsting, statliga och kommunala bolag. Hon har flerårig erfarenhet av att leda arbetet med diarieföring/registrering och har arbetat mycket med verksamhetsutveckling inom området.

Anmäl dig

Öka din kompetens och ta del av andras erfarenheter

Namn*

Epost*

Telefon

Specialkost

Befattning*

Företag/organisation*

Adress*

Postnummer*

Postort*

Fakturareferens*

Hur vill du bli fakturerad?*

GLN-nummer för E-faktura

Organisationsnummer*

E-post för Faktura*

Fakturaadress*

Fakturapostnummer*

Fakturapostort*

Övrigt, tex rabattkod

Jag godkänner anmälningsvillkoren

Jag är medveten om att Dokumentinfo behandlar personuppgifter enligt gällande lagar och företagets integritetspolicy

Pris

9700 SEK Inklusive måltider och kursdokumentation


Villkor

Allmänna villkor:

I kursavgiften ingår för varje kursdag:

  • Kursledarledda föreläsningar, övningar och diskussioner enligt programmet för aktuell kurs
  • Förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, frukt och vatten
  • Kursdokumentation

Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive kurs, tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura. Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på kurs får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan kursstart.

Vid avbeställning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut kursledare och att ställa in kursen. Anmäld deltagare får besked om inställd kurs senast dagen innan kursen skulle ha arrangerats, eventuellt betald deltagaravgift återbetalas. Ersättningar därutöver utges inte.

Erfaren arrangör

Vi har genom åren haft tusentals deltagare på våra olika evenemang. Vår långa erfarenhet av kursarrangemang och roll som experter på informationshantering garanterar dig en kursdag präglad av kvalitet.

Intresserad av eArkivering?


Dokumentcontroller

Lär dig leda
och styra diarieföringen!

Här lär du dig hur du kan agera som dokumentcontroller. Rollens innehåll varierar i olika organisationer men på de här två dagarna pratar vi om hur diarieföringen(registreringen ska utformas så att den håller hög kvalitet och lever upp till externa och interna krav. Vi går igenom hur diarieföringen/registreringen kan stödja verksamheten och hur den förhåller sig till verksamhetens övriga informationshantering. Vi pratar om hur förvaltning av IT-system kan utföras och hur du som dokumentcontroller deltar. Du lär dig hur diarieföringen kan styras och följas upp. Vi tar även upp något kring arbetsledning och tar upp oväntade aspekter av arbetet som dokumentcontroller.

Kursen riktar sig till dig som är dokumentcontroller eller har ansvar för diarieföring/registrering av allmänna handlingar en inom din organisation.