Dokumenthantering i praktiken

Vad handlar kursen om?

Dokumentinfos kurs Dokumenthantering i praktiken lär dig vad som krävs för en väl fungerande dokumenthantering. Du får kunskap i hantering av pappersbaserade och elektroniska dokument, och hur man tar fram och implementerar en dokumenthanteringsplan på bästa sätt. Kursen ger dig en grund att stå på när du ska förbättra rutinerna för dokumenthantering i din verksamhet.

I kursen behandlas arbete med metadata och relationen mellan dokumenthanteringens olika delar: regler och styrning, dokumenthanteringsplan och dokumenthanteringssystem. Syftet är att ge dig verksamhetsnära riktlinjer och effektiva metoder i arbetet med dokumenthantering.

Kursens innehåll varvar föreläsningar med praktiska övningar. Kursmaterialet består av Powerpoint-bilder, övningar och litteraturtips. 

Dokumenthantering i praktiken är en grundkurs som vänder sig till både offentlig och privat sektor. Inga förkunskaper krävs för kursen.

Detaljerat schema för kursen och aktuella tillfällen visas nedan.

Dokumentinfo erbjuder kurser inom arkiv, ärendehantering och dokumenthantering på grundnivå och fördjupningsnivå. Läs mer om Dokumentinfos kurser.

Alla öppna kurser kan arrangeras som interna kurser i kundens lokaler. Interna kurser skräddarsys ofta efter kundens behov och målgrupp. Kontakta oss gärna för diskussion och offert.

Till anmälan!

Kursledare

Olle Ebbinghaus
Kursledare

Olle Ebbinghaus har bred erfarenhet av frågor som rör dokument och ärendehantering i relation till verksamhetsutveckling, organisationsutveckling, processanalys, kravfångst och analys av informationsstrukturer, främst i gränslandet mellan verksamhet och IT. Han är en erfaren utbildare, workshopledare och god pedagog.

Olle är utbildad arkivarie med djup kunskap om regelverk och metodik rörande arkivhantering, informationsförsörjning och ärende- och dokumenthantering. Han är en erfaren och innovativ konstruktör av konferenser och utbildningar, och van föredragshållare och moderator vid konferenser.

Vad lär du dig?

  • Vad dokumenthantering är och vad som krävs för en bra fungerande dokumenthantering
  • Hur man arbetar med metadata
  • Hur du planerar och genomför ett projekt som förbättrar dokumenthanteringen i din organisation
  • Hur du skapar en dokumenthanteringsplan
  • Hur man implementerar en dokumenthanteringsplan

Schema

Tid 
09:00 – 09:30Samling och kaffe
09.30 – 11.00Vad är dokumenthantering?
Dokumenthanteringens olika delar
Lagar och regler
Metadata och hantering av metadata
11.00 – 12.00Hur förbättra dokumenthanteringen?
Dokumenthanteringsprojekt
Övning – metadata
12.00 – 13.00Lunch
13.00 – 14.30Dokumenthanteringsplan
Hur en dokumenthanteringsplan ser ut
Metod att kartlägga dokumenttyper
Övning – upprätta dokumenthanteringsplan
14.30 – 15.00Kaffe
15.00 – 16.20Implementera och utvärdera
Implementera dokumenthanteringsplanen
Övning – dokumenthanteringsplan
Utvärdera dokumenthanteringen
16.30Kursen avslutas

Kommande tillfällen

När
Våren 2018, datum kommer snart

Kursledare
Olle Ebbinghaus

Plats
Stockholm Bonnier Conference Center


När
6/12-2017

Kursledare
Olle Ebbinghaus

Plats
Centralhuset Konferens Göteborg


Pris
5300 kr/person exkl moms

Till anmälan!

Åsikter

Vad tycker tidigare deltagare?

Frågor?

Om ni har några frågor eller vill veta mer så är ni mer än välkomna att kontakta oss! Jag eller någon av mina kollegor svarar!

Telefon: 0302-154 30

info@dokumentinfo.se

Dokumentinfo är ett leverantörsoberoende expertföretag på dokument-, ärende- och arkivhantering som erbjuder konsulttjänster, kurser och konferenser.

Vi har genom åren haft tusentals deltagare på våra olika evenemang. Utifrån denna erfarenhet baserar vi innehåll och upplägg. Kurserna sker genom föreläsning, där teori varvas med diskussioner och praktiska övningar.

Anmälan

Namn (obligatorisk)

Epost (obligatorisk)

Telefon

Befattning (obligatorisk)

Företag/organisation(obligatorisk)

Adress

Postort

Postnummer

Fakturaadress (obligatorisk)

Fakturapostort (obligatorisk)

Fakturapostnummer (obligatorisk)

Fakturareferens (obligatorisk)

Specialkost

Rabattkod

Övrigt


Allmänna villkor:

I kursavgiften ingår för varje kursdag:

  • Kursledarledda föreläsningar, övningar och diskussioner enligt programmet för aktuell kurs
  • Förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, frukt och vatten
  • Kursdokumentation

Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive kurs, tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura. Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på kurs får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan kursstart.

Vid avbeställning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut kursledare och att ställa in kursen. Anmäld deltagare får besked om inställd kurs senast dagen innan kursen skulle ha arrangerats, eventuellt betald deltagaravgift återbetalas. Ersättningar därutöver utges inte.