Dokumentstyrning och kvalitet

Vad handlar kursen om?

Dokumentinfos kurs Dokumentstyrning och kvalitet handlar om behovet av en strukturerad hantering av dokument för att nå mål definierade i kvalitetssammanhang, och för verksamheter som är detaljerat reglerade. Det innebär att dokumentstyrning och dokumenthantering relateras till kvalitet, processer, ständiga förbättringar och ledningssystem. Läs mer om ledningssystem och styrande dokument.

Kursen inriktar sig på behov och krav på dokumenthantering som delvis kan realiseras med hjälp av bra implementerade dokumenthanteringssystem, men som också kräver organisation, styrning och interna regler

I kursen behandlas även standarden ISO 30300 Management Systems for Records (Ledningssystem för verksamhetsinformation).

Dokumentstyrning och kvalitet innehåller teorimoment som varvas med praktiskt orienterade övningar. Kursmaterialet består av Powerpoint-bilder, övningar, referenser och litteraturtips.

För att gå Dokumentstyrning och kvalitet bör du ha kunskap om kvalitet. Kursen vänder sig till både offentlig och privat sektor.

Detaljerat schema för kursen och aktuella tillfällen visas nedan.

Dokumentinfo erbjuder kurser inom arkiv, ärendehantering och dokumenthantering på grundnivå och fördjupningsnivå. Läs mer om Dokumentinfos kurser.

Alla öppna kurser kan arrangeras som interna kurser i kundens lokaler. Interna kurser skräddarsys ofta efter kundens behov och målgrupp. Kontakta oss gärna för diskussion och offert.

Till anmälan!

Kursledare

Olle Ebbinghaus
Kursledare

Olle Ebbinghaus har bred erfarenhet av frågor som rör dokument och ärendehantering i relation till verksamhetsutveckling, organisationsutveckling, processanalys, kravfångst och analys av informationsstrukturer, främst i gränslandet mellan verksamhet och IT. Han är en erfaren utbildare, workshopledare och god pedagog.

Olle är utbildad arkivarie med djup kunskap om regelverk och metodik rörande arkivhantering, informationsförsörjning och ärende- och dokumenthantering. Han är en erfaren och innovativ konstruktör av konferenser och utbildningar, och van föredragshållare och moderator vid konferenser.

Vad lär du dig?

  • Vad ett ledningssystem ställer för krav på hantering av dokument och hur man uppfyller kraven
  • Relationen mellan dokumenthantering och processer
  • Skillnaden mellan specificerande, styrande och redovisande dokument
  • Kännedom om standarden IS0 30300
  • Dokumentstyrning och ständiga förbättringar
  • Versionshanteringens betydelse
  • Hur man skapar en bra struktur för styrande dokument

Schema

Tid 
09:00 – 09:30Samling och kaffe
09.30 – 11.00Kvalitet, processer och dokumenthantering
Ledningssystem och dokumentstyrning
Processer och ständiga förbättringar
11.00 – 12.00Krav på dokumentstyrning
Specificerande, styrande och redovisande dokument
Versionshantering
Distribution av dokument
Tillgänglighet till dokument
12.00 – 13.00Lunch
13.00 – 14.30Dokumentstyrning i praktiken
ISO 30300 i praktiken
Hur får vi styrningen att fungera i praktiken
14.30 – 15.00Kaffe
15.00 – 16.20Specificerande och styrande dokument
Struktur på specificerande och styrande dokument
Innehåll
Bevarande och gallring
16.30Kursen avslutas

Kommande tillfällen

När
Våren 2018, datum kommer snart

Kursledare
Olle Ebbinghaus

Plats
Stockholm Bonnier Conference Center


Pris
5300 kr/person exkl moms

Till anmälan!

Frågor?

Om ni har några frågor eller vill veta mer så är ni mer än välkomna att kontakta oss! Jag eller någon av mina kollegor svarar!

Telefon: 0302-154 30

info@dokumentinfo.se

Dokumentinfo är ett leverantörsoberoende expertföretag på dokument-, ärende- och arkivhantering som erbjuder konsulttjänster, kurser och konferenser.

Vi har genom åren haft tusentals deltagare på våra olika evenemang. Utifrån denna erfarenhet baserar vi innehåll och upplägg. Kurserna sker genom föreläsning, där teori varvas med diskussioner och praktiska övningar.

Anmälan

Namn (obligatorisk)

Epost (obligatorisk)

Telefon

Befattning (obligatorisk)

Företag/organisation(obligatorisk)

Adress

Postort

Postnummer

Fakturaadress (obligatorisk)

Fakturapostort (obligatorisk)

Fakturapostnummer (obligatorisk)

Fakturareferens (obligatorisk)

Specialkost

Rabattkod

Övrigt


Allmänna villkor:

I kursavgiften ingår för varje kursdag:

  • Kursledarledda föreläsningar, övningar och diskussioner enligt programmet för aktuell kurs
  • Förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, frukt och vatten
  • Kursdokumentation

Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive kurs, tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura. Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på kurs får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan kursstart.

Vid avbeställning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut kursledare och att ställa in kursen. Anmäld deltagare får besked om inställd kurs senast dagen innan kursen skulle ha arrangerats, eventuellt betald deltagaravgift återbetalas. Ersättningar därutöver utges inte.