Effektiva möten i praktiken

Struktur och kreativitet i rätt balans för rätt mötestyp

Kurs för dig som vill hålla roliga och effektiva möten

Få metoder för att få till möten som deltagarna inte glömmer

Hamnar du ofta som mötesledare, men känner att du saknar verktygen för att strukturera och göra mötet kreativt och roligt?

Kanske har du nyligen blivit utsedd till projektledare, chef eller motsvarande och vill skapa möten som har ”det lilla extra”. Detta är en grundkurs för dig som är eller ska bli mötesledare, oavsett om du jobbar i offentlig eller privat sektor. Kursen ger dig kunskaper som du kan omsätta direkt och innehåller många praktiska övningar.

Du får möjlighet att prova på några metoder för att hålla i effektiva och roliga möten och får på ett lustfyllt sätt lära dig leda och hantera olika typer av möten. Kursen är såväl teoretisk som praktisk och kräver inga förkunskaper. Vi börjar med generella tips, för att därefter djupdyka i olika former av möten, från det återkommande projekt/linjemötet, via möten på distans, till workshops.

Efter kursen kommer du att känna dig trygg i rollen som mötesledare och har fått inspiration och tips, som du kan använda omgående.

Effektiva möten i praktiken

OnsdagOktober16
Bonnier conference centerStockholmTill anmälan

Kursdagen

En givande dag där en erfaren kursledare delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper

TidAktivitet
09:00

Presentation, lär känna varandra

En övning du kan ta med dig hem.

Introduktion och grunder i mötesteknik

Vad ska man tänka på?
10:00
Vi sträcker på benen och tar en fika
10.15

Regelbundet gruppmöte/projektmöte på plats

Vi går igenom struktur, mötesregler och teknik.
11:20

Gruppmöte/projektmöte på distans

Vi går igenom struktur, mötesregler och teknik, samt vad man specifikt måste tänka på vid distansmöten.
12:00
Vi äter lunch och nätverkar
13:00

Workshop

Vi går igenom facilitatorns roll, ”kontraktet”, genomförande och sammanställning.
Hur ska man redovisa grupparbeten?
Följ upp och utvärdera!

Olika former av workshop  

14.15
Dags för en bensträckare, energikick och fika
 
14.30

Praktisk övning: Six thinking hats

Edward de Bono´s fantastiska metod – i praktiken! 

Praktisk övning: Metod för större möten

 
16:00

Kursen avslutas

 

Effektiva möten i praktiken!

Vi kan komma till er!

En intern kurs för hela arbetsgruppen, enheten eller hela organisationen så att vi kan fokusera på just era frågor och skapa en bra diskussion.

Alla våra öppna kurser kan arrangeras som interna kurser hos er. Interna kurser kan skräddarsys så att vi anpassar efter er verksamhet och era frågor och skapar en bra grund för fortsatt arbete.  

Vi diskuterar gärna vidare med dig om hur vi kan uppfylla dina behov.

Kontakta oss

Välkommen till min kurs!

Väl mött på möteskursen!

Möten är en del av livet, det finns möten vi aldrig glömmer, en del för att de var så dåligt förberedda. Jag delar gärna med mig av mina erfarenheter från snart 30 år av möten i affärslivet. Har du någonsin varit på ett möte där syftet var oklart, dina förväntningar inte blev uppfyllda, resultatet inte blev som väntat, mötesdeltagarna mandat var oklart, få (eller inga) beslut fattades eller mycket tid gick åt till frågor som inte berör dig eller din grupp?
Jaså, inte! Då hör du till de lyckliga få som alltid har effektiva möten. Annars är du hjärtligt välkommen till en inspirerande dag, med många praktiska inslag.

Christer Atterling
Kursledare

Christer har arbetat som kursledare, facilitator och enhetschef. Han har erfarenhet från såväl offentlig som privat sektor. Christer är systemvetare som fokuserar på de mjuka frågorna.

Anmäl dig

Öka din kompetens och ta del av andras erfarenheter

Namn*

Epost*

Telefon

Specialkost

Befattning*

Företag/organisation*

Adress*

Postnummer*

Postort*

Fakturareferens*

Hur vill du bli fakturerad?*

GLN-nummer för E-faktura

Organisationsnummer*

E-post för Faktura*

Fakturaadress*

Fakturapostnummer*

Fakturapostort*

Övrigt, tex rabattkod

Jag godkänner anmälningsvillkoren

Jag är medveten om att Dokumentinfo behandlar personuppgifter enligt gällande lagar och företagets integritetspolicy

Pris

5300 SEK Inklusive måltider och kursdokumentation


Villkor

Allmänna villkor:

I kursavgiften ingår för varje kursdag:

  • Kursledarledda föreläsningar, övningar och diskussioner enligt programmet för aktuell kurs
  • Förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, frukt och vatten
  • Kursdokumentation

Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive kurs, tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura. Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på kurs får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan kursstart.

Vid avbeställning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut kursledare och att ställa in kursen. Anmäld deltagare får besked om inställd kurs senast dagen innan kursen skulle ha arrangerats, eventuellt betald deltagaravgift återbetalas. Ersättningar därutöver utges inte.

Erfaren arrangör

Vi har genom åren haft tusentals deltagare på våra olika evenemang. Vår långa erfarenhet av kursarrangemang och roll som experter på informationshantering garanterar dig en kursdag präglad av kvalitet.

Intresserad av informationshantering?