GDPR i praktiken

Skapa ordning bland personuppgifterna!

Grundkurs för dig som ansvarar för GDPR-frågor

GDPR, en del av informationshanteringen!

Du kommer att kunna arbeta självständigt med GDPR-frågorna enligt gällande regelverk. Under utbildningen får du både teoretiska kunskaper om dataskyddsförordningen och hanteringen av personuppgifter samt metoder för ett praktiskt GDPR-arbete. Tillsammans går vi igenom dataskyddsförordningen och andra lagkrav som påverkar samt vad förordningen innebär i praktiken. I kursen tittar vi närmare på hur vi får till en bra styrning och redovisning av personuppgifter samt hur rutiner för personuppgiftsbehandlingen kan se ut. Du får trygghet i ditt fortsatta arbete som till exempel personuppgiftsansvarig, dataskyddsombud eller personuppgiftsbiträde. Ladda ner kursprogram Kursprogram GDPR i praktiken

Lär dig dataskyddsförordningens grunder på en dag!

TisdagMars10
Bonnier conference centerStockholmTill anmälan

Se karta

Kursdagen

En givande dag där en erfaren kursledare delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper
TidAktivitet
09:00 - 10:00


Vad innebär dataskyddsförordningen?

Vi går på djupet med förordningen och tittar på rättsliga principer, lagliga grunder för personuppgiftsbehandlingen, definitioner, skyldigheter och krav.
10:00 - 10:15
Fikat är framdukat!
10:15 - 12:00

Fortsättning

Fortsatt genomgång av förordningens regelverk och andra lagar som påverkar dataskyddsförordningen och personuppgiftbehandlingen. Genomgång av ansvar, roller och arbetsuppgifter. Vi gör övningar och diskuterar.
12:00 - 13:00
Vi äter lunch och nätverkar
13:00 - 14:15

Personuppgiftsbehandling i praktiken

Hur hanterar vi tex e-post? Vad ska en personuppgiftspolicy innehålla? Registerutdrag, hur gör vi? Vi tittar på vilka rutiner och verktyg som krävs för att få till en funktionell och effektiv personuppgiftsbehandling.
14:15 - 14:30
Vi unnar oss en kaffe
15:00 - 16:00

Samordna GDPR med övrig informationshantering

Samordna dataskyddsförordningen med det övriga informationshanteringsarbetet. GDPR-frågorna är en del av organisationens hela informationshantering. Vi diskuterar möjligheter till samverkan och samarbete mellan olika funktioner inom organisationen och hur detta kan realiseras i praktiken.

Lär dig dataskyddsförordningens grunder på en dag!

Vi kan komma till er!

En intern kurs för hela arbetsgruppen, enheten eller hela organisationen så att vi kan fokusera på just era frågor och skapa en bra diskussion.

Alla våra öppna kurser kan arrangeras som interna kurser hos er. Interna kurser kan skräddarsys så att vi anpassar efter er verksamhet och era frågor och skapar en bra grund för fortsatt arbete.  

Vi diskuterar gärna vidare med dig om hur vi kan uppfylla dina behov.

Kontakta oss

Personuppgifterna- det nya guldet?

Kanske inte, men det är viktigt att hantera dem rätt!

Vi värdesätter våra personuppgifter och vill att myndigheter och företag ska hantera dem med försiktighet och varsamhet. Vi vill inte att för många uppgifter ska hanteras, men ändå tillräckligt många för att vi ska kunna använda deras tjänster. Du som hanterar olika typer av personuppgifter i ditt arbete, vilket gäller oss flesta har ett stort ansvar att se till så att de hanteras korrekt och lagenligt. Dataskyddsförordningen ställer stora krav på organisationers rutiner och styrning när det gäller hanteringen av personuppgifter. Min förhoppning är att du efter denna kurs ska känna dig mer säker och ha fått kunskaper som du kan omsätta i praktiken på din arbetsplats.

Under min kursdag vill jag dela med mig av mina kunskaper som du kan ha nytta av i ditt GDPR-arbete. Jag hoppas att vi ses vid nästa kurstillfälle!

Frida Lenberg

Frida är en erfaren arkivarie med bakgrund från den statliga sektorn. Hon har lett arbete med införande av ärendehanteringssystem, arbetat fram myndighetsövergripande styrdokument för hantering av allmänna handlingar, strategi för bevarande av elektroniska handlingar, gallringsföreskrifter och klassificeringsstrukturer. De senaste åren har hon även arbetat med GDPR-frågor inom offentlig och privat sektor.

Anmäl dig

Lär dig av Frida!

  Namn*

  Epost*

  Telefon

  Befattning*

  Företag/organisation*

  Adress*

  Postnummer*

  Postort*

  Fakturareferens*

  Hur vill du bli fakturerad?*

  GLN-nummer för E-faktura

  Organisationsnummer*

  E-post för Faktura*

  Fakturaadress*

  Fakturapostnummer*

  Fakturapostort*

  Övrigt, tex rabattkod

  Jag godkänner anmälningsvillkoren

  Jag är medveten om att Dokumentinfo behandlar personuppgifter enligt gällande lagar och företagets integritetspolicy

  Pris

  5300 SEK Inklusive måltider och kursdokumentation


  Villkor

  Allmänna villkor:

  I kursavgiften ingår för varje kursdag:

  • Kursledarledda föreläsningar, övningar och diskussioner enligt programmet för aktuell kurs
  • Förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, frukt och vatten
  • Kursdokumentation

  Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive kurs, tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura. Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på kurs får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan kursstart.

  Vid avbeställning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

  Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut kursledare och att ställa in kursen. Anmäld deltagare får besked om inställd kurs senast dagen innan kursen skulle ha arrangerats, eventuellt betald deltagaravgift återbetalas. Ersättningar därutöver utges inte.

  Erfaren arrangör

  Vi har genom åren haft tusentals deltagare på våra olika evenemang. Vår långa erfarenhet av kursarrangemang och roll som experter på informationshantering garanterar dig en kursdag präglad av kvalitet.

  Intresserad av arkivering?