Informationshantering

Lär dig om informationshantering

En användbar modell för informationshantering

Ett angreppssätt för att arbeta med informationshanteringen på ett bra sätt

Under kursdagen lär du dig om en modell för hantering av information. Modellen bygger på ett holistiskt synsätt och består av delområdena: externa krav, interna regler, lagring, människor och verksamhet. Informationshantering är inte synonymt med IT, utan för att få till en fungerande informationshantering krävs också en tydlighet och interna regler som gäller för att organisationen ska få ut maximal nytta av sin information. Med hjälp av modellen går det att ta fram konkreta handlingsplaner för att förbättra informationshanteringen.

Du som går den här kursen vill ha kunskap om vad som krävs för att få till en bättre informationshantering i din organisation. Ladda ner Kursprogram Informationshantering

Lär dig en modell för informationshantering!

TisdagJanuari21
Bonnier conference centerStockholmTill anmälan

Kursdagen

En givande dag där en erfaren kursledare delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper
TidAktivitet
09:00 - 10:00

Informationshantering och lagar

Beskrivning av hela modellen, det holistiska synsättet, området lagar
10:00 - 10:15
Fikat är framdukat!
10:15 - 12:00

Lagring

Hur ser relationen mellan informationshantering, lagring och IT ut? Vad krävs av IT-arkitektur för att vara en del av en effektiv informationshantering
12:00 - 13:00
Vi äter lunch och nätverkar
13:00 - 14:15

Organisation och människa

Hur ska informationshanteringen organiseras för att fungera bra för en individ i organisationen och organisationen som helhet? Hur tillgodoser man verksamhetens krav på en bra informationshantering? 
14:15 - 14:30
Vi unnar oss en kaffe
14:30 - 16:00

Styrning

Vi går igenom området styrning. Hur skapar vi en bra styrning av informationshanteringen? 

Lär dig en modell för informationshantering!

Vi kan komma till er!

En intern kurs för hela arbetsgruppen, enheten eller hela organisationen så att vi kan fokusera på just era frågor och skapa en bra diskussion.

Alla våra öppna kurser kan arrangeras som interna kurser hos er. Interna kurser kan skräddarsys så att vi anpassar efter er verksamhet och era frågor och skapar en bra grund för fortsatt arbete.  

Vi diskuterar gärna vidare med dig om hur vi kan uppfylla dina behov.

Kontakta oss

Välkommen till min kurs!

Jag hoppas jag får dela med mig av min erfarenheter till dig!

Jag vill att det ska finnas fler organisationer som har en bra informationshantering. En informationshantering som på ett effektivt sätt stöder verksamheten, som lever upp till externa och interna krav, som upplevs som bra av organisationens medarbetare, som är enkel att leva upp till och som är säker. Du som går den här kursen kommer att få kunskap om av vad som krävs, hur du applicerar modellen i din organisation och vilka förändringar som behöver göras. Genom att också ge dig konkreta exempel från min egen erfarenhet vill jag lära dig vad man behöver göra för att skapa bra informationshantering i organisationen. Välkommen!

Olle Ebbinghaus
Kursledare

Olle har mer än 20 års erfarenhet av leda kurser inom informationshantering. Han har erfarenhet från organisationer av olika storlek i många branscher. Olle är utbildad arkivarie med kunskap om metoder, modeller och regelverk inom området.

Anmäl dig

Öka din kompetens och ta del av andras erfarenheter

Namn*

Epost*

Telefon

Specialkost

Befattning*

Företag/organisation*

Adress*

Postnummer*

Postort*

Fakturareferens*

Hur vill du bli fakturerad?*

GLN-nummer för E-faktura

Organisationsnummer*

E-post för Faktura*

Fakturaadress*

Fakturapostnummer*

Fakturapostort*

Övrigt, tex rabattkod

Jag godkänner anmälningsvillkoren

Jag är medveten om att Dokumentinfo behandlar personuppgifter enligt gällande lagar och företagets integritetspolicy

Pris

5300 SEK Inklusive måltider och kursdokumentation


Villkor

Allmänna villkor:

I kursavgiften ingår för varje kursdag:

  • Kursledarledda föreläsningar, övningar och diskussioner enligt programmet för aktuell kurs
  • Förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, frukt och vatten
  • Kursdokumentation

Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive kurs, tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura. Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på kurs får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan kursstart.

Vid avbeställning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut kursledare och att ställa in kursen. Anmäld deltagare får besked om inställd kurs senast dagen innan kursen skulle ha arrangerats, eventuellt betald deltagaravgift återbetalas. Ersättningar därutöver utges inte.

Erfaren arrangör

Vi har genom åren haft tusentals deltagare på våra olika evenemang. Vår långa erfarenhet av kursarrangemang och roll som experter på informationshantering garanterar dig en kursdag präglad av kvalitet.

Intresserad av diarieföring?