Informationshanteringsplan

Få struktur och ordning på informationen

Kurs för dig som vill ha ordning och reda

Skapa en informationshanteringsplan som verkligen gör skillnad

Du kommer att kunna skapa, implementera och förvalta en informationshanteringsplan. En informationshanteringsplan, som även kallas arkivbildningsplan, dokumenthanteringsplan, eller informationsförvaltningsplan, är ett viktigt redskap för att strukturera och styra upp informationen i en verksamhet. Under utbildningen lär du dig hur du ska få ordning på de viktiga informationstillgångarna som din verksamhet äger, var de lagras och hur de ska hanteras. Under kursdagen får du kunskap om hur du får ut mesta möjliga nytta av informationshanteringsplanen i din verksamhet. Ladda ner Kursprogram Informationshanteringsplan

Lär dig göra en användbar informationshanteringsplan!

Tvådagarskurs

TisdagSeptember29
Bonniers Conference CenterStockholmTill anmälan
OnsdagSeptember30
Bonnier conference centerStockholmTill anmälan

Kursdagen

Två givande dagar där en erfaren kursledare delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper

Dag 1

TidAktivitet
09:00 - 10:00

Informationshanteringens grunder

Vad krävs för att få till en bra plan för informationshantering?  Hur ska vi förhålla oss till IT-arkitekturen, processer och klassificeringsstruktur?
10:00 - 10:15
Fikat är framdukat!
10:15 - 12:00

Hanteringsregler

Vilka hanteringsregler finns och vad styr dessa?
12:00 - 13:00
Vi äter lunch och nätverkar
13:00 - 14:15

Skapa informationshanteringsplanen

Vilka metoder finns för att inventera informationstillgångarna?
14:15 - 14:30
Vi unnar oss en kaffe
14:30 - 16:00

Skapa informationshanteringsplanen

Vilken metadata ska vi använda? Vilka redskap kan man använda?

Dag2

TidAktivitet
09:00 - 10:00

Informationshantering

Reflektioner från gårdagen
10:00 - 10:15
Fikat är framdukat!
10:15 - 12:00

Implementera informationshanteringsplanen

Hur och vem ska fatta beslut? Hur kommuniceras planen ut?
12:00 - 13:00
Vi äter lunch och nätverkar
13:00 - 14:15

Implementera informationshanteringsplanen

Hur uppnår vi att planen följs?
14:15 - 14:30
Vi unnar oss en kaffe
14:30 - 16:00

Förvalta informationshanteringsplanen

Hur ska ändringar och uppdateringar ske? Vem ansvarar?

Lär dig göra en användbar informationshanteringsplan!

Vi kan komma till er!

En intern kurs för hela arbetsgruppen, enheten eller hela organisationen så att vi kan fokusera på just era frågor och skapa en bra diskussion.

Alla våra öppna kurser kan arrangeras som interna kurser hos er. Interna kurser kan skräddarsys så att vi anpassar efter er verksamhet och era frågor och skapar en bra grund för fortsatt arbete.  

Vi diskuterar gärna vidare med dig om hur vi kan uppfylla dina behov.

Kontakta oss

Välkommen till min kurs!

Jag hoppas jag får dela med mig av min erfarenheter till dig!

Vill du skapa en informationshanteringsplan som fungerar som ett bra redskap? Jag tycker att det är viktigt att det finns en plan för hur informationen ska hanteras i en organisation. Det är ett bra sätt att säkerställa att externa och interna krav uppfylls. Informationstillgångarna behöver förvaltas och i det arbetet ingår att kartlägga dem, veta var de finns och vilka regler som ska tillämpas. Inte minst är detta betydelsefullt för att kunna relatera informationen till IT-arkitekturen och informationssäkerhetsarbetet. Oavsett om du har arbetat med dokumenthanteringsplaner innan ska börja arbeta med detta så passar denna kurs dig. Jag hoppas jag får dela med mig av min erfarenheter till dig, vi ses väl?

Veronica Burhed
Kursledare

Veronica är en erfaren kursledare med arbetserfarenhet inom stat, kommun, landsting, statliga och kommunala bolag. Hon har flerårig erfarenhet av arbete med dokumenthanteringsplaner och informationshanteringsplaner. i både små och stora organisationer. Veronica har bred erfarenhet av verksamhetsutveckling inom informationshantering.

Anmäl dig

Öka din kompetens och ta del av andras erfarenheter

Namn*

Epost*

Telefon

Specialkost

Befattning*

Företag/organisation*

Adress*

Postnummer*

Postort*

Fakturareferens*

Hur vill du bli fakturerad?*

GLN-nummer för E-faktura

Organisationsnummer*

E-post för Faktura*

Fakturaadress*

Fakturapostnummer*

Fakturapostort*

Övrigt, tex rabattkod

Jag godkänner anmälningsvillkoren

Jag är medveten om att Dokumentinfo behandlar personuppgifter enligt gällande lagar och företagets integritetspolicy

Pris

9700 SEK Inklusive måltider och kursdokumentation


Villkor

Allmänna villkor:

I kursavgiften ingår för varje kursdag:

  • Kursledarledda föreläsningar, övningar och diskussioner enligt programmet för aktuell kurs
  • Förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, frukt och vatten
  • Kursdokumentation

Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive kurs, tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura. Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på kurs får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan kursstart.

Vid avbeställning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut kursledare och att ställa in kursen. Anmäld deltagare får besked om inställd kurs senast dagen innan kursen skulle ha arrangerats, eventuellt betald deltagaravgift återbetalas. Ersättningar därutöver utges inte.

Erfaren arrangör

Vi har genom åren haft tusentals deltagare på våra olika evenemang. Vår långa erfarenhet av kursarrangemang och roll som experter på informationshantering garanterar dig en kursdag präglad av kvalitet.

Intresserad av diarieföring?


Informationshanteringsplan i praktiken

Få struktur och ordning på informationen

Du kommer att kunna skapa, implementera och förvalta en informationshanteringsplan. En informationshanteringsplan, som även kallas arkivbildningsplan, dokumenthanteringsplan, eller informationsförvaltningsplan, är ett viktigt redskap för att strukturera och styra upp informationen i en verksamhet. Under utbildningen lär du dig hur du ska få ordning på de viktiga informationstillgångarna som din verksamhet äger, var de lagras och hur de ska hanteras.