Arkivera i praktiken

Arkivet: en resurs för verksamheten och för framtiden

Grundkurs för dig som ansvarar för arkivet

Känn dig hemma i arkivet!

Du kommer att kunna arbeta självständigt med arkivfrågor enligt gällande regelverk. Under denna grundkurs får du både teoretiska kunskaper om arkiv och arkivering samt metoder för ett praktiskt arkivarbete. Tillsammans går vi igenom arkivlagen och andra lagkrav samt vad arkivering innebär i praktiken. I kursen tittar vi närmare på hur vi får till en bra redovisning av arkivet, hur redovisningen kan se ut, både utifrån allmänna arkivschemat och den processbaserade informationsredovisningen. Du får också kunskaper om e-arkivering, gallringsregler och om hur en arkivlokal ska se ut.

Du får trygghet i ditt fortsatta arbete som till exempel arkivansvarig, arkivassistent eller arkivredogörare. Kursen behandlar både pappersarkiv och e-arkiv och ger dig en vägledning i arkivhanteringens många områden. Arkivera i praktiken är en grundkurs för både dig i offentlig, som i privat sektor och kräver inga förkunskaper. Ta chansen att få diskutera och ta del av andras praktiska erfarenheter om arkivering.

Lär dig arkiveringens grunder!

Dokumentinfo har valt en form av kurs som innehåller både aktiva online-seminarier och självständiga övningar. Kurserna genomförs under tre halvdagar, måndag – onsdag. Varje kursdag inleds med ett online-seminarium på 2 timmar klockan 9-11 och därefter behöver du ägna ca 1 timme/dag åt övningar. Kurserna genomförs helt på distans och innehåller följande moment:

  • Lärarledda online seminarier med föreläsning, diskussionspunkter och frågestund. Samtliga deltagare ser och hör varandra. 
  • Förinspelade video där varje deltagare tittar självständigt.
  • Länkar till/ nedladdningsbara PDF:er med text som deltagarna läser självständigt
  • Chatt med kursledare som är tillgänglig alla tre kursdagar
  • Övningar som deltagarna utför självständigt
  • Test av kunskaperna
  • Efter genomgången kurs finns möjlighet att ladda ner ett kursintyg
  • Individuell uppföljning med möjlighet att ställa just dina frågor

Du behöver ha dator med möjlighet att delta via video och ljud, vill du göra övningar eller läsa texter på papper behöver du ha möjlighet att skriva ut material.

Kursstart

Mån-OnsApril26
Online-seminarier och självständiga övningarDistansTill anmälan
Mån-OnsOktober4
Online-seminarier och självständiga övningarDistansTill anmälan

Kursinnehåll

Aktiva online-seminarier och självständiga övningar
TidAktivitet
Mån 09:00 - 11:00

Arkivteori, arkivbegrepp och vilka lagar och regler som styr arkiveringen. Skillnad mellan e-arkivering och pappersarkivering

Online-seminarium
1 timme övningar på egen hand
Tis 09:00-11:00

Genomgång av arkivredovisningen
Styrning av arkivverksamheten

Online-seminarium
1 timme övningar på egen hand
Ons 09:00-11:00

Genomgång av regelverket kring gallring och praktiska gallringsfrågor
Rutiner för arkivlokalen, drift och skötsel

Online-seminarium
Efter kurs
Möjlighet att göra test och skriva ut kursintyg

Lär dig arkiveringens grunder!

Vi kan komma till er!

En intern kurs för hela arbetsgruppen, enheten eller hela organisationen så att vi kan fokusera på just era frågor och skapa en bra diskussion.

Alla våra öppna kurser kan arrangeras som interna kurser hos er. Interna kurser kan skräddarsys så att vi anpassar efter er verksamhet och era frågor och skapar en bra grund för fortsatt arbete.  

Vi diskuterar gärna vidare med dig om hur vi kan uppfylla dina behov.

Kontakta oss

Arkiv ÄR roligt!

Stämmer det verkligen? säger du. Ja, självklart! är mitt spontana svar.

Arkiv är verkligen väldigt roligt, intressant och spännande! I arkiven samlar vi våra erfarenheter och kunskaper och lämnar dem till nästa generation. Det är här vi har våra minnen och vår historia. Under min kursdag vill jag förmedla denna känsla av hur kul och fängslande arkiv och arkivering är samt hur viktigt det är att vi tar hand om den information som vi skapar idag för att kunna använda den i framtiden. Jag vill dela med mig av mina kunskaper om arkivets roll och betydelse i en verksamhet och hoppas få höra dina tankar och funderingar. Vad innebär arkivet för dig? Kanske ska du precis ta dig an arkivfrågorna på din arbetsplats eller kanske har du arbetat med det ett tag och känner att du behöver mer kunskap. Då tror jag att min kursdag kan passa dig.

Under kursdagen vill jag inspirera dig och dela med mig av mina erfarenheter och kunskaper som du kan ha nytta av i ditt arkivarbete. Jag hoppas att vi ses vid nästa kurstillfälle!

Frida Lenberg

Frida är en erfaren arkivarie med bakgrund från den statliga sektorn. Hon har lett arbete med införande av ärendehanteringssystem, arbetat fram myndighetsövergripande styrdokument för hantering av allmänna handlingar, strategi för bevarande av elektroniska handlingar, gallringsföreskrifter och klassificeringsstrukturer.

Anmäl dig

Lär dig av Frida!

Pris

4500 SEK exkl moms. I kursavgiften ingår: Aktiva webbinarier med kunnig kursledare, övningar och diskussioner enligt programmet för aktuell kurs. Efter genomförd kurs finns möjlighet att göra test och skriva ut kursintyg. Deltagare har tillgång till kursen 5 veckor, 2 veckor innan kursstart och 2 veckor efter kursavslut.


Villkor

Allmänna villkor

Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive kurs, tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura. Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på kurs får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan kursstart.

Vid avbeställning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut kursledare och att ställa in kursen. Anmäld deltagare får besked om inställd kurs senast dagen innan kursen skulle ha arrangerats, eventuellt betald deltagaravgift återbetalas givetvis. Ersättningar därutöver utges inte.

Erfaren arrangör

Vi har genom åren haft tusentals deltagare på våra olika evenemang. Vår långa erfarenhet av kursarrangemang och roll som experter på informationshantering garanterar dig en kursdag präglad av kvalitet.

Intresserad av arkivering?