Leda och styra diarieföringen

Vad handlar kursen om?

Dokumentinfos kurs Leda och styra diarieföringen syftar till att ge deltagaren kunskap om behoven av just ledning och styrning av diarieföringen. Både utifrån verksamheten att diarieföra och när det handlar om att leda de personer som arbetar operativt med diarieföring. Kursen kommer också att fördjupa vilken roll diariet och diarieföringen kan fylla för att stödja och styra organisationens kärnverksamhet.

Under kursen går vi igenom krav på diarieföringsfunktionen, både lagkrav och interna krav, diariet som styrinstrument och diariets funktion. Vi fördjupar oss också i styrdokument, IT-system och vikten av regler och rutiner. Registratorns förändrade roll, organisationsfrågor och arbetsledning av specialistfunktionen berörs också under kursdagen.

Leda och styra diarieföringen riktar sig till dig som har eller kommer att ha någon form av ansvar för diarieföringen inom din organisation. Ansvaret handlar om att utforma diarieföringsverksamheten på ett lämpligt sätt och att säkerställa att verksamheten fortlöper med hög kvalitet och att de som arbetar operativt med diarieföring har bra verktyg för att göra sitt jobb.

Kursen innehåller teorimoment som varvas med praktiskt orienterade övningar. Kursmaterialet består av Powerpoint-bilder, övningar, referenser och litteraturtips.

Detaljerat schema för kursen och kommande tillfällen listas nedan.

Dokumentinfo erbjuder kurser inom arkiv, ärendehantering och dokumenthantering på grundnivå och fördjupningsnivå. Läs mer om Dokumentinfos kurser.

Alla öppna kurser kan arrangeras som interna kurser i kundens lokaler. Interna kurser skräddarsys ofta efter kundens behov och målgrupp. Kontakta oss gärna för diskussion och offert.

Till anmälan!

Kursledare

Olle Ebbinghaus
Kursledare

Olle Ebbinghaus har bred erfarenhet av frågor som rör dokument och ärendehantering i relation till verksamhetsutveckling, organisationsutveckling, processanalys, kravfångst och analys av informationsstrukturer, främst i gränslandet mellan verksamhet och IT. Han är en erfaren utbildare, workshopledare och god pedagog.

Olle är utbildad arkivarie med djup kunskap om regelverk och metodik rörande arkivhantering, informationsförsörjning och ärende- och dokumenthantering. Han är en erfaren och innovativ konstruktör av konferenser och utbildningar, och van föredragshållare och moderator vid konferenser.

Vad lär du dig?

  • Krav på diariet, diariet som styrinstrument
  • Hur man skapar bra rutiner för diarieföring
  • Krav på IT-system
  • Hur diarieföringen kan organiseras
  • Målsättningar och leverabler med diarieföringen
  • Styrning
  • Uppföljning

Schema

Tid 
09:00 – 09:30Samling och kaffe
09.30 – 11.00Inledning, krav på diariet, diariet som styrinstrument
Lagkrav
Registreringsskyldighet
Interna krav
Diariet som styrinstrument
11.00 – 12.00Diarieföringens olika delar
Regler och rutiner för de som diarieför
Krav på IT-system
Instruktioner, policies, lathund, manual för hela organisationen
12.00 – 13.00Lunch
13.00 – 14.30Registratorsfunktionen
Registrator – roll i förändring
Organisation och arbetsfördelning i registratorsfunktionen
Registratorsfunktionens roll i organisationen
14.30 – 15.00Kaffe
15.00 – 16.20Målsättningar och leverabler med diarieföringen
Styrning
Uppföljning
Arbetsledning
16.30Kursen avslutas

Kommande tillfällen

När
Våren 2018, datum kommer

Kursledare
Olle Ebbinghaus

Plats
Stockholm Bonnier Conference Center

Pris
5300 kr/person exkl moms

Till anmälan!

Åsikter

Vad tycker tidigare deltagare?

Frågor?

Om ni har några frågor eller vill veta mer så är ni mer än välkomna att kontakta oss! Jag eller någon av mina kollegor svarar!

Telefon: 0302-154 30

info@dokumentinfo.se

Dokumentinfo är ett leverantörsoberoende expertföretag på dokument-, ärende- och arkivhantering som erbjuder konsulttjänster, kurser och konferenser.

Vi har genom åren haft tusentals deltagare på våra olika evenemang. Utifrån denna erfarenhet baserar vi innehåll och upplägg. Kurserna sker genom föreläsning, där teori varvas med diskussioner och praktiska övningar.

Anmälan

Namn (obligatorisk)

Epost (obligatorisk)

Telefon

Befattning (obligatorisk)

Företag/organisation(obligatorisk)

Adress

Postort

Postnummer

Fakturaadress (obligatorisk)

Fakturapostort (obligatorisk)

Fakturapostnummer (obligatorisk)

Fakturareferens (obligatorisk)

Specialkost

Rabattkod

Övrigt


Allmänna villkor:

I kursavgiften ingår för varje kursdag:

  • Kursledarledda föreläsningar, övningar och diskussioner enligt programmet för aktuell kurs
  • Förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, frukt och vatten
  • Kursdokumentation

Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive kurs, tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura. Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på kurs får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan kursstart.

Vid avbeställning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut kursledare och att ställa in kursen. Anmäld deltagare får besked om inställd kurs senast dagen innan kursen skulle ha arrangerats, eventuellt betald deltagaravgift återbetalas. Ersättningar därutöver utges inte.