Ledningssystem och informationshantering

Hantera styrande och redovisande information effektivt

Kurs för dig som arbetar med ledningssystem

En kurs om att informationshantering i ledningssystemet!

Att införa och arbeta med ledningssystem handlar till stora delar om informationshantering, t. ex. ska kraven på dokumentation tillgodoses. Ledningssystem bör innehålla styrning av informationshanteringen för både styrande och redovisande information i hela organisationen. Under den här kursdagen lär du dig arbeta med informationshantering i relation till ledningssystem. Du får konkret kunskap om hantering av styrande och redovisande information och metoder för informationshantering, samt hur ansvar, informationsägare och regler i standarder på ett effektivt sätt samverkar.

Kursen tar upp principer och regler som gäller för alla verksamheter, så oavsett om din organisations arbetar med ISO 9000,  ISO 14000, ISO 27000, ISO 30300, OHSAS 18000, Lean,  Sex Sigma, TQM  eller andra ledningssystem så har du nytta av kursen. Ladda ner Kursprogram Informationshanteringoch ledningssystem

Effektiv informationshantering i ledningssystem!

OnsdagSeptember25
Bonnier conference centerStockholmTill anmälan

Kursdagen

En givande dag där en erfaren kursledare delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper
TidAktivitet
09:00 - 10:00

Ledningssystem och informationshantering

Hur ser relationen mellan ledningssystem och informationshantering ut? Vilka krav på informationshantering ställer ett ledningssystem? Relationen processer, ledningssystem och information.
10:00 - 10:15
Fikat är framdukat!
10:15 - 12:00

Styrande och redovisande information

Hur ska styrande information hanteras? Vilken redovisande information behöver hållas ordning på?
12:00 - 13:00
Vi äter lunch och nätverkar
13:00 - 14:15

Ledningssystem för informationshantering

Vi går igenom grunderna i ISO 30300. Vilka delar behöver vara på plats för en effektiv informationshantering? Hur ska man arbeta med ansvar och informationsägarskap? Hur maximerar vi nyttan genom att integrera flera ledningssystem?
14:15 - 14:30
Vi unnar oss en kaffe
14:30 - 16:00

Ledningssystem och praktisk informationshantering

Hur ska styrande och redovisande information struktureras och produceras? Var kommer IT in? Hur hanterar vi förändringar i verksamheten? Hur länge ska information finnas kvar?  

Effektiv informationshantering i ledningssystem!

Vi kan komma till er!

En intern kurs för hela arbetsgruppen, enheten eller hela organisationen så att vi kan fokusera på just era frågor och skapa en bra diskussion.

Alla våra öppna kurser kan arrangeras som interna kurser hos er. Interna kurser kan skräddarsys så att vi anpassar efter er verksamhet och era frågor och skapar en bra grund för fortsatt arbete.  

Vi diskuterar gärna vidare med dig om hur vi kan uppfylla dina behov.

Kontakta oss

Välkommen till min kurs!

Jag hoppas jag får dela med mig av min erfarenheter till dig!

Vill du får stöd i arbetet med information relaterat till ledningssystemet? Jag låter dig ta del av min erfarenhet från att ha arbetat med informationshantering under flera år. Jag ger dig kunskap och metoder för informationshantering som är viktiga att ha med sig oavsett vilka IT-stöd eller ledningssystem din organisation arbetar med. Vill du få till en effektiv informationshantering som ger förutsättningar för ledningssystem att fungera effektivt? Jag kan tala om för dig hur du ska göra. Jag ser fram emot att träffa dig.

Olle Ebbinghaus
Kursledare

Olle har mer än 20 års erfarenhet av leda kurser inom informationshantering. Han har erfarenhet från organisationer av olika storlek i många branscher. Olle är utbildad arkivarie med kunskap om metoder, modeller och regelverk inom området

Anmäl dig

Öka din kompetens och ta del av andras erfarenheter

Namn*

Epost*

Telefon

Specialkost

Befattning*

Företag/organisation*

Adress*

Postnummer*

Postort*

Fakturareferens*

Hur vill du bli fakturerad?*

GLN-nummer för E-faktura

Organisationsnummer*

E-post för Faktura*

Fakturaadress*

Fakturapostnummer*

Fakturapostort*

Övrigt, tex rabattkod

Jag godkänner anmälningsvillkoren

Jag är medveten om att Dokumentinfo behandlar personuppgifter enligt gällande lagar och företagets integritetspolicy

Pris

5300 SEK Inklusive måltider och kursdokumentation


Villkor

Allmänna villkor:

I kursavgiften ingår för varje kursdag:

  • Kursledarledda föreläsningar, övningar och diskussioner enligt programmet för aktuell kurs
  • Förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, frukt och vatten
  • Kursdokumentation

Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive kurs, tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura. Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på kurs får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan kursstart.

Vid avbeställning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut kursledare och att ställa in kursen. Anmäld deltagare får besked om inställd kurs senast dagen innan kursen skulle ha arrangerats, eventuellt betald deltagaravgift återbetalas. Ersättningar därutöver utges inte.

Erfaren arrangör

Vi har genom åren haft tusentals deltagare på våra olika evenemang. Vår långa erfarenhet av kursarrangemang och roll som experter på informationshantering garanterar dig en kursdag präglad av kvalitet.

Intresserad av diarieföring?