Ledningssystem och informationshantering

Fem perspektiv på informationshantering

Kurs för dig som arbetar med ledningssystem

En kurs om informationshantering och ledningssystem

Under kursen arbetar vi med fem perspektiv på informationshantering. Perspektiven är externa krav, interna regler, lagring, människor och verksamhet. Under kursen arbetar vi med perspektiven och hur man ska resonera för att få till en välfungerande informationshantering i sin organisation. Med hjälp av perspektiven går det att analysera sin egen verksamhet och ta fram handlingsplaner för att förbättra informationshanteringen.  Informationshantering är inte enbart IT utan den kräver en bra balans mellan perspektiven och samordning, systematik och helhetsperspektiv.

Att införa och arbeta med ledningssystem handlar om att få till en styrning av verksamheten och dess medarbetare. En viktig del i detta är  informationshantering, t. ex. ska kraven på dokumentation tillgodoses. Ledningssystem ska också innehålla styrning av informationshanteringen för både styrande och redovisande information i hela organisationen.

Under kursen lär du dig arbeta med informationshantering i relation till ledningssystem. Du får konkret kunskap om hantering av styrande och redovisande information och metoder för informationshantering, samt hur du arbetar så att ansvar, informationsägare och regler i standarder på ett effektivt sätt samverkar.

Kursen tar upp principer och regler som gäller för alla verksamheter, så oavsett om din organisations arbetar med ISO 9000,  ISO 14000, ISO 27000, ISO 30300, OHSAS 18000, Lean, TQM  eller andra ledningssystem så har du nytta av kursen.

Effektiv informationshantering!

Tvådagars kurs

TisdagSeptember15
Bonnier conference centerStockholmTill anmälan
OnsdagSeptember16
Bonnier conference centerStockholmTill anmälan

Kursinnehåll

Två späckade dagar med föreläsningar, diskussioner och övningar där en erfaren kursledare delar med sig av sina erfarenheter

Dag 1

TidAktivitet
09:00 - 10:00

Vad är informationshantering?

Beskrivning av fem perspektiv, behovet av helhet och systematik, perspektivet externa krav
10:00 - 10:15
Fikat är framdukat!
10:15 - 12:00

Perspektivet IT och lagring

Hur ser relationen mellan informationshantering, lagring och IT ut? Vad krävs av IT-arkitektur för att vara en del av en effektiv informationshantering
12:00 - 13:00
Vi äter lunch och nätverkar
13:00 - 14:15

Perspektiven människor och verksamhet

Hur ska informationshanteringen organiseras för att fungera bra för individer i organisationen och verksamheten som helhet? Hur tillgodoser man verksamhetens krav på en effektiv informationshantering? 
14:15 - 14:30
Vi unnar oss en kaffe
14:30 - 16:00

Perspektivet interna regler

Vi går igenom området interna regler. Hur skapar vi en bra styrning av informationshanteringen i vår verksamhet? Vilka risker finns om styrningen inte fungerar?

Dag 2

TidAktivitet
09:00 - 10:00

Ledningssystem och informationshantering

Hur ser relationen mellan ledningssystem och informationshantering ut? Vilka krav på informationshantering ställer ett ledningssystem? Relationen processer, ledningssystem och information.
10:00 - 10:15
Fikat är framdukat!
10:15 - 12:00

Styrande och redovisande information

Hur ska styrande information hanteras? Vilken redovisande information behöver hållas ordning på?
12:00 - 13:00
Vi äter lunch och nätverkar
13:00 - 14:15

Ledningssystem för informationshantering

Vi går igenom grunderna i ISO 30300. Vilka delar behöver vara på plats för en effektiv informationshantering? Hur ska man arbeta med ansvar och informationsägarskap? Hur maximerar vi nyttan genom att integrera flera ledningssystem?
14:15 - 14:30
Vi unnar oss en kaffe
14:30 - 16:00

Ledningssystem och praktisk informationshantering

Hur ska styrande och redovisande information struktureras och produceras? Var kommer IT in? Hur hanterar vi förändringar i verksamheten? Hur länge ska information finnas kvar?  

Effektiva ledningssystem!

Vi kan komma till er!

En intern kurs för hela arbetsgruppen, enheten eller hela organisationen så att vi kan fokusera på just era frågor och skapa en bra diskussion.

Alla våra öppna kurser kan arrangeras som interna kurser hos er. Interna kurser kan skräddarsys så att vi anpassar efter er verksamhet och era frågor och skapar en bra grund för fortsatt arbete.  

Vi diskuterar gärna vidare med dig om hur vi kan uppfylla dina behov.

Kontakta oss

Välkommen till min kurs!

Jag hoppas jag får dela med mig av min erfarenheter till dig!

Jag vill att det ska finnas fler organisationer som har en bra informationshantering. En informationshantering som på ett effektivt sätt stöder verksamheten, som lever upp till externa krav och interna regler och som upplevs som bra av organisationens medarbetare. Den ska också vara säker. Du som går den här kursen kommer att få kunskap om av vad som krävs, hur du utvecklar informationshanteringen i din organisation och vilka förändringar som bör göras. Med konkreta exempel ger jag dig kunskap och metoder för informationshantering som är viktiga att ha med sig oavsett vilka IT-stöd eller ledningssystem din organisation arbetar med. Välkommen!

Olle Ebbinghaus
Kursledare

Olle har lång erfarenhet av att leda kurser inom informationshantering. Han har erfarenhet av att ha arbetat som konsult och utbildare i organisationer av olika storlek i många branscher. Olle är utbildad arkivarie med kunskap om metoder, modeller och regelverk inom området

Anmäl dig

Öka din kompetens och ta del av andras erfarenheter

Namn*

Epost*

Telefon

Specialkost

Befattning*

Företag/organisation*

Adress*

Postnummer*

Postort*

Fakturareferens*

Hur vill du bli fakturerad?*

GLN-nummer för E-faktura

Organisationsnummer*

E-post för Faktura*

Fakturaadress*

Fakturapostnummer*

Fakturapostort*

Övrigt, tex rabattkod

Jag godkänner anmälningsvillkoren

Jag är medveten om att Dokumentinfo behandlar personuppgifter enligt gällande lagar och företagets integritetspolicy

Pris

9700 SEK Inklusive måltider och kursdokumentation


Villkor

Allmänna villkor:

I kursavgiften ingår för varje kursdag:

  • Kursledarledda föreläsningar, övningar och diskussioner enligt programmet för aktuell kurs
  • Förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, frukt och vatten
  • Kursdokumentation

Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive kurs, tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura. Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på kurs får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan kursstart.

Vid avbeställning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut kursledare och att ställa in kursen. Anmäld deltagare får besked om inställd kurs senast dagen innan kursen skulle ha arrangerats, eventuellt betald deltagaravgift återbetalas. Ersättningar därutöver utges inte.

Erfaren arrangör

Vi har genom åren haft tusentals deltagare på våra olika evenemang. Vår långa erfarenhet av kursarrangemang och roll som experter på informationshantering garanterar dig en kursdag präglad av kvalitet.

Intresserad av diarieföring?