Ledningssystem och informationshantering

Fem perspektiv på informationshantering

KURS OM STRATEGIER FÖR OCH STYRNING AV INFORMATIONSHANTERING 

Skapa en sammanhållen styrning och kontroll!

Under kursen arbetar vi med fem perspektiv på informationshantering. Perspektiven är externa krav, interna regler, lagring, människor och verksamhet. Under kursen arbetar vi med perspektiven och hur man ska resonera för att få till en välfungerande informationshantering i sin organisation. Med hjälp av perspektiven går det att analysera sin egen verksamhet och ta fram handlingsplaner för att förbättra informationshanteringen.  Informationshantering är inte enbart IT utan den kräver en bra balans mellan perspektiven och samordning, systematik och helhetsperspektiv. Det krävs ett ledningssystem för informationshantering.

Under kursen lär du dig arbeta med informationshantering i relation till ledningssystem. Du får konkret kunskap om hantering av styrande och redovisande information och metoder för informationshantering, samt hur du arbetar så att ansvar, informationsägare och regler i standarder på ett effektivt sätt samverkar.

Kursen tar upp principer och regler som gäller för alla verksamheter, så oavsett om din organisations arbetar med ISO 9000,  ISO 14000, ISO 27000, ISO 30300, OHSAS 18000, Lean, TQM  eller andra modeller för styrning så har du nytta av kursen.

Effektiv informationshantering!

Dokumentinfo har valt en form av kurs som innehåller både aktiva online-seminarier och självständiga övningar. Kurserna genomförs under tre halvdagar, måndag – onsdag. Varje kursdag inleds med ett online-seminarium på 2 timmar klockan 9-11 och därefter behöver du ägna ca 1 timme/dag åt övningar. Kurserna genomförs helt på distans och innehåller följande moment:

 • Lärarledda online seminarier med föreläsning, diskussionspunkter och frågestund. Samtliga deltagare ser och hör varandra. 
 • Förinspelade video där varje deltagare tittar självständigt.
 • Länkar till/ nedladdningsbara PDF:er med text som deltagarna läser självständigt
 • Chatt med kursledare som är tillgänglig alla tre kursdagar
 • Övningar som deltagarna utför självständigt
 • Test av kunskaperna
 • Efter genomgången kurs finns möjlighet att ladda ner ett kursintyg
 • Individuell uppföljning med möjlighet att ställa just dina frågor

Du behöver ha dator med möjlighet att delta via video och ljud, vill du göra övningar eller läsa texter på papper behöver du ha möjlighet att skriva ut material.

Kursstart

Mån-OnsJuni07
Online-seminarier och självständiga övningarDistansTill anmälan
Mån-OnsNovember29
Online-seminarier och självständiga övningarDistansTill anmälan

Kursinnehåll

Aktiva online-seminarier och självständiga övningar
TidAktivitet
Mån 09:00 - 11:00

Fem perspektiv på informationshantering och behov av helhet och systematik

Online-seminarium
1 timme övningar på egen hand
Tis 09:00-11:00

Processer och informationshantering, ledningssystem

Online-seminarium
1 timme övningar på egen hand
Ons 09:00-11:00

ISO 30300, informationsägare

Online-seminarium
Efter kurs
Möjlighet att göra test och skriva ut kursintyg

Effektiva ledningssystem!

Vi kan komma till er!

En intern kurs för hela arbetsgruppen, enheten eller hela organisationen så att vi kan fokusera på just era frågor och skapa en bra diskussion.

Alla våra öppna kurser kan arrangeras som interna kurser hos er. Interna kurser kan skräddarsys så att vi anpassar efter er verksamhet och era frågor och skapar en bra grund för fortsatt arbete.  

Vi diskuterar gärna vidare med dig om hur vi kan uppfylla dina behov.

Kontakta oss

Välkommen till min kurs!

Jag hoppas jag får dela med mig av min erfarenheter till dig!

Jag vill att det ska finnas fler organisationer som har en bra informationshantering. En informationshantering som på ett effektivt sätt stöder verksamheten, som lever upp till externa krav och interna regler och som upplevs som bra av organisationens medarbetare. Den ska också vara säker. Du som går den här kursen kommer att få kunskap om av vad som krävs, hur du utvecklar informationshanteringen i din organisation och vilka förändringar som bör göras. Med konkreta exempel ger jag dig kunskap och metoder för informationshantering som är viktiga att ha med sig oavsett vilka IT-stöd eller ledningssystem din organisation arbetar med. Välkommen!

Olle Ebbinghaus
Kursledare

Olle har lång erfarenhet av att leda kurser inom informationshantering. Han har erfarenhet av att ha arbetat som konsult och utbildare i organisationer av olika storlek i många branscher. Olle är utbildad arkivarie med kunskap om metoder, modeller och regelverk inom området

Anmäl dig

Öka din kompetens och ta del av andras erfarenheter

  Namn*

  Epost*

  Telefon

  Specialkost

  Befattning*

  Företag/organisation*

  Adress*

  Postnummer*

  Postort*

  Fakturareferens*

  Hur vill du bli fakturerad?*

  GLN-nummer för E-faktura

  Organisationsnummer*

  E-post för Faktura*

  Fakturaadress*

  Fakturapostnummer*

  Fakturapostort*

  Övrigt, tex rabattkod

  Jag godkänner anmälningsvillkoren

  Jag är medveten om att Dokumentinfo behandlar personuppgifter enligt gällande lagar och företagets integritetspolicy

  Pris

  4500 SEK exkl moms. I kursavgiften ingår: Aktiva webbinarier med kunnig kursledare, övningar och diskussioner enligt programmet för aktuell kurs. Efter genomförd kurs finns möjlighet att göra test och skriva ut kursintyg. Deltagare har tillgång till kursen 5 veckor, 2 veckor innan kursstart och 2 veckor efter kursavslut.


  Villkor

  Allmänna villkor:

  Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive kurs, tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura. Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på kurs får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan kursstart.

  Vid avbeställning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

  Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut kursledare och att ställa in kursen. Anmäld deltagare får besked om inställd kurs senast dagen innan kursen skulle ha arrangerats, eventuellt betald deltagaravgift återbetalas givetvis. Ersättningar därutöver utges inte.

  Erfaren arrangör

  Vi har genom åren haft tusentals deltagare på våra olika evenemang. Vår långa erfarenhet av kursarrangemang och roll som experter på informationshantering garanterar dig en kursdag präglad av kvalitet.

  Intresserad av diarieföring?