Tillitsskapande sammanträden i nämnder och styrelser

Så får du sammanträden att fungera!

Kursen vänder sig till dig som är sekreterare i en nämnd eller styrelse.

En praktiskt kurs för dig som vill få sammanträden i nämnder och styrelser att fungera

Hur får jag sammanträdet att fungera smidigt och effektivt? Kan arbetet kring sammanträdet bidra till att skapa en ökad tilltro mellan politiker och tjänstemän?

Kursen vänder sig till dig som är ny som sekreterare i en nämnd eller styrelse eller har arbetat några år men vill utveckla ditt arbete. Vi kommer att gå igenom hur man organiserar ett sammanträde, före, under och efter, för att det ska fungera väl. Vi går igenom sammanträdets formalia och förutsättningar. Under hela kursen så kommer arbetet med att skapa tillit mellan tjänstemän och politiker att löpa som en röd tråd.

Under dagen så kommer du att få med dig olika praktiska redskap. Du vet vilka fallgropar som kan uppstå och hur du undviker dem. Du har fått metoder för att stödja ordföranden och tjänstemän. Du kommer att veta hur du kan hantera olika situationer som kan uppstå allt utifrån syftet att skapa ett gott och tillitsfullt klimat kring sammanträdet.

Effektiva och smidiga sammanträden

TorsdagMaj14
Bonnier conference centerStockholmTill anmälan
TorsdagSeptember24
Bonnier conference centerStockholmTill anmälan

Se karta

Kursdagen

En givande dag där en erfaren kursledare delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper
TidAktivitet
09:00 - 10:00


Inledning och förutsättningarna för sammanträdet

Vad är ett sammanträde och varför har vi det?
10:00 - 10:15
Fikat är framdukat!
10:15 - 12:00

Inför sammanträdet och dess inledning

Vad måste vara klart innan sammanträdet? Hur kan hända och hur kan vi förbereda oss för att undvika att det händer? Hur börjar ett sammanträde och vad är viktigt att tänka på?
12:00 - 13:00
Vi äter lunch och nätverkar
13:00 - 14:15

Sammanträdet i praktiken

Vad händer under ett sammanträde? Vi diskuterar olika situationer och hur vi kan hantera dem. Vi tar också upp hur man hanterar allmänhet och media under sammanträden.
14:15 - 14:30
Vi unnar oss en kaffe
14:30 - 16:00

Efter sammanträdet och avslutande reflektioner

Vad händer efter sammanträdet? Finns det något som vi måste tänka på?

Anmäl dig idag!

Vi kan komma till er!

En intern kurs för hela arbetsgruppen, enheten eller hela organisationen så att vi kan fokusera på just era frågor och skapa en bra diskussion.

Alla våra öppna kurser kan arrangeras som interna kurser hos er. Interna kurser kan skräddarsys så att vi anpassar efter er verksamhet och era frågor och skapar en bra grund för fortsatt arbete.  

Vi diskuterar gärna vidare med dig om hur vi kan uppfylla dina behov.

Kontakta oss

Så får du sammanträden att fungera!

En praktiskt kurs för dig som vill få sammanträden i nämnder och styrelser att fungera

Sammanträdet är det viktigaste beslutsforumet i en offentlig myndighet. Det är här som makt ska utövas och beslut fattas som direkt kan påverka människors liv. Dessutom är ofta beslutsfattarna fritidspolitiker. Det ställs därför stora krav på dig som sekreterare för att få det att fungera väl i praktiken. Det är ett väldigt spännande och roligt uppdrag där mycket kan hända men det kräver att du är förberedd. Den här kursen hjälper dig med förberedelserna. Vi går igenom allt som kan hända och ger dig råd för hur du ska hantera det. Min förhoppning är att du ska komma ifrån kursen och känna dig tryggare – dessutom har vi haft roligt under tiden!

Peter Friberg

Peter har arbetat som sekreterare i olika nämnder och utskott i över tio år. Han har varit med om det mesta under ett sammanträde, från uppvaktande begravningsföljen till live-sändningar. Enligt Peter så är sammanträdet det forum där demokratins ideal möter medborgarens verklighet.

Anmäl dig

Lär dig av Peter!

Namn*

Epost*

Telefon

Specialkost

Befattning*

Företag/organisation*

Adress*

Postnummer*

Postort*

Fakturareferens*

Hur vill du bli fakturerad?*

GLN-nummer för E-faktura

Organisationsnummer*

E-post för Faktura*

Fakturaadress*

Fakturapostnummer*

Fakturapostort*

Övrigt, tex rabattkod

Jag godkänner anmälningsvillkoren

Jag är medveten om att Dokumentinfo behandlar personuppgifter enligt gällande lagar och företagets integritetspolicy

Pris

5300 SEK Inklusive måltider och kursdokumentation


Villkor

Allmänna villkor:

I kursavgiften ingår för varje kursdag:

  • Kursledarledda föreläsningar, övningar och diskussioner enligt programmet för aktuell kurs
  • Förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, frukt och vatten
  • Kursdokumentation

Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive kurs, tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura. Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på kurs får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan kursstart.

Vid avbeställning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut kursledare och att ställa in kursen. Anmäld deltagare får besked om inställd kurs senast dagen innan kursen skulle ha arrangerats, eventuellt betald deltagaravgift återbetalas. Ersättningar därutöver utges inte.

Erfaren arrangör

Vi har genom åren haft tusentals deltagare på våra olika evenemang. Vår långa erfarenhet av kursarrangemang och roll som experter på informationshantering garanterar dig en kursdag präglad av kvalitet.

Intresserad av arkivering?