Skolans informationshantering

Skolans information är en viktig resurs!

Grundkurs för dig som vill veta mer om skolans information

Lär dig mer om skolans information!

Arbetar du administrativt inom skolan? Kanske har du arkivansvaret på din förvaltning eller arbetar du som administrativt stöd ute på en eller flera skolor? Det spelar ingen roll om du är verksam i den kommunala skolan eller på en friskola. Efter dagen känner du dig tryggare i din roll. Du får en genomgång av lagar, regler och gallringsråd som gäller hantering av information och vi går tillsammans igenom de vanligaste handlingarna och hur de hanteras. Du får också praktiska tips på hur ditt arkiv blir mer lättskött och vikten av att diarieföra. Vi pratar om det positiva med att få till en användbar dokumenthanteringsplan och hur du kan tänka gällande skolans digitala system. Vi arbetar med praktiska övningar och diskuterar aktuella frågor.

Under utbildningen får du både teoretiska kunskaper om arkivering och praktiskt tips för arbetet i arkivet.

]Bli trygg i hur skolans viktiga information ska hanteras!

Dokumentinfo har valt en form av kurs som innehåller både aktiva online-seminarier och självständiga övningar. Kurserna genomförs under tre halvdagar, måndag – onsdag. Varje kursdag inleds med ett online-seminarium på 2 timmar klockan 9-11 och därefter behöver du ägna ca 1 timme/dag åt övningar. Kurserna genomförs helt på distans och innehåller följande moment:

  • Lärarledda online-seminarier med föreläsning, diskussionspunkter och frågestund. Samtliga deltagare ser och hör varandra. 
  • Förinspelade video där varje deltagare tittar självständigt.
  • Länkar till/ nedladdningsbara PDF:er med text som deltagarna läser självständigt
  • Chatt med kursledare
  • Övningar som deltagarna utför självständigt
  • Test av kunskaperna
  • Efter genomgången kurs finns möjlighet att ladda ner ett kursintyg.

Du behöver ha dator med möjlighet att delta via video och ljud, vill du göra övningar eller läsa texter på papper behöver du ha möjlighet att skriva ut material.

Kursstart

Mån-OnsOktober05
Online-seminarier och självständiga övningarDistansTill anmälan

Kursinnehåll

Aktiva online-seminarier och självständiga övningar
TidAktivitet
Mån 09:00 - 11:00

Vi går igenom lagkrav och andra styrande dokument och du lär dig kraven på hanteringen av skolans information

Online-seminarium
1 timme övningar på egen hand
Tis 09:00-11:00

Dokumenthanteringsplan för skolan, vad gäller? Hur ska diarieföring ske?

Online-seminarium
1 timme övningar på egen hand
Ons 09:00-11:00

Hur ska information som ska bevaras för all framtid hanteras? Hur ska gallring ske? Vi pratar också om utlämnande av allmän handling

Online-seminarium
Efter kurs
Möjlighet att göra test och skriva ut kursintyg
Valfritt

Möjlighet att följa upp dina egna tankar och funderingar med kursledaren

Bli trygg i hur skolans viktiga information ska hanteras!

Vi kan komma till er!

En intern kurs för hela arbetsgruppen, enheten eller hela organisationen så att vi kan fokusera på just era frågor och skapa en bra diskussion.

Alla våra öppna kurser kan arrangeras som interna kurser hos er. Interna kurser kan skräddarsys så att vi anpassar efter er verksamhet och era frågor och skapar en bra grund för fortsatt arbete.  

Vi diskuterar gärna vidare med dig om hur vi kan uppfylla dina behov.

Kontakta oss

Skolans information är viktig och efterfrågas av många!

Få många praktiska tips och nätverka med andra som arbetar med samma sak

Jag har arbetat mycket med utvecklingsarbete inom arkiv- och informationshantering för olika verksamheter med fokus under senare tid främst på skola och socialtjänst. Detta är något jag tycker är roligt och viktigt! Det ska vara enkelt att ha ordning och reda bland handlingar och information och informationshanteringen ska inte ta onödig tid.  Skolan idag har stora krav på sig att dokumentera och administrera och detta behöver vi göra så smidigt som möjligt. Under dagen kommer du att få många praktiska tips, nätverka med andra och ta del av deras erfarenheter.

Jag hoppas att vi ses!

Linda Zachrisson

Linda har lång erfarenhet av offentlig verksamhet, de senaste åren från kommunal förvaltning och kommunala bolag. Hon har arbetat mycket med utvecklingsarbete inom arkiv- och informationshantering för olika verksamheter med fokus under senare tid främst på skola och socialtjänst. Linda har tagit fram styrdokument, informationshanteringsplaner och arbetat med tillsynsarbete som arkivmyndighet. Hon har också erfarenhet av arbets- och handledning inom praktiskt arkivarbete.

Anmäl dig

Lär dig av Linda!

Namn*

Epost*

Telefon

Specialkost

Befattning*

Företag/organisation*

Adress*

Postnummer*

Postort*

Fakturareferens*

Hur vill du bli fakturerad?*

GLN-nummer för E-faktura

Organisationsnummer*

E-post för Faktura*

Fakturaadress*

Fakturapostnummer*

Fakturapostort*

Övrigt, tex rabattkod

Jag godkänner anmälningsvillkoren

Jag är medveten om att Dokumentinfo behandlar personuppgifter enligt gällande lagar och företagets integritetspolicy

Pris

4500 SEK exkl moms. I kursavgiften ingår: Aktiva webbinarier med kunnig kursledare, övningar och diskussioner enligt programmet för aktuell kurs. Efter genomförd kurs finns möjlighet att göra test och skriva ut kursintyg. Deltagare har tillgång till kursen 5 veckor, 2 veckor innan kursstart och 2 veckor efter kursavslut.


Villkor

Allmänna villkor:

Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive kurs, tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura. Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på kurs får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan kursstart.

Vid avbeställning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut kursledare och att ställa in kursen. Anmäld deltagare får besked om inställd kurs senast dagen innan kursen skulle ha arrangerats, eventuellt betald deltagaravgift återbetalas givetvis. Ersättningar därutöver utges inte.

Erfaren arrangör

Vi har genom åren haft tusentals deltagare på våra olika evenemang. Vår långa erfarenhet av kursarrangemang och roll som experter på informationshantering garanterar dig en kursdag präglad av kvalitet.

Intresserad av arkivering?