Socialtjänstens informationshantering

Rättssäker dokumentation

Grundkurs för dig som arbetar administrativt inom socialtjänsten

Så får du ordning på dokumentationen!

Arbetar du med administration inom socialtjänsten och har kanske nyligen fått ansvar för ert arkiv? Kanske är du arkivassistent eller arkivredogörare och behöver känna dig tryggare i din roll? På kursen går vi igenom gällande regelverk och gallringsråd och du får också praktiska tips på hur ditt arkiv kan bli enklare att hantera. Vi pratar om vikten av en användarvänlig dokumenthanteringsplan, gallring och utlämnande av allmän handling. Tillsammans går vi igenom de igenom de vanligaste handlingstyperna och akterna med tanke på både pappershandlingar och digitala system. Under dagen jobbar vi med praktiska övningar och du får möjlighet att nätverka med andra.

Socialtjänstens informationshantering är en grundkurs för både dig i offentlig verksamhet och för dig som arbetar hos en privat utförare och kräver inga förkunskaper.

Lär dig mer om socialtjänstens information på en dag!

OnsdagOktober07
Bonniers Conference CenterStockholmTill anmälan

Kursdagen

En givande dag där en erfaren kursledare delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper
TidAktivitet
09:00 - 10:00

Presentation och inledning

Vi tittar på vilka lagar och regler som styr arkivering och informationshantering och du lär dig mer om allmänna handlingar.
10:00 - 10:15
Fikat är framdukat!
10:15 - 12:00

Nyttan av en användarvänlig dokumenthanteringsplan

Vi fokuserar på socialtjänstens olika handlingstyper och akter. Vi pratar om gallring och praktisk hantering i arkivet. Med praktiska övningar
12:00 - 13:00
Vi äter lunch och nätverkar
13:00 - 14:15

Socialtjänstens handlingar som ska bevaras

Vi fokuserar på hur de kan registreras och arkiveras. Vi tar också upp utlämnande av allmän handling
14:15 - 14:30
Fikapaus
14:30 - 16:00

Socialtjänstens olika akter

Vi går igenom praktisk hantering av akter. Vi övar och reflekterar över vad vi lärt oss under dagen.

Lär dig mer om socialtjänstens information på en dag!

Vi kan komma till er!

En intern kurs för hela arbetsgruppen, enheten eller hela organisationen så att vi kan fokusera på just era frågor och skapa en bra diskussion.

Alla våra öppna kurser kan arrangeras som interna kurser hos er. Interna kurser kan skräddarsys så att vi anpassar efter er verksamhet och era frågor och skapar en bra grund för fortsatt arbete.  

Vi diskuterar gärna vidare med dig om hur vi kan uppfylla dina behov.

Kontakta oss

Lär dig mer om socialtjänstens information!

Det är viktigt med en rättssäker hantering av handlingar och akter

Jag har arbetat mycket med utvecklingsarbete inom arkiv- och informationshantering med fokus under senare tid främst på skola och socialtjänst. Detta är något jag tycker är roligt och viktigt!

Lätt eftersökt och tillgänglig information ger en ökad kvalitet och ett mer effektivt arbetssätt. Det sparar också tid som vi kan lägga på andra arbetsuppgifter. Om du har koll på ditt arkiv och din information underlättas också utlämnandet av handlingar när dessa efterfrågas. Jag hoppas att jag och andra deltagare under dagen ska komma med praktiska tips som gör ditt arbete enklare, roligare och ditt arkiv mer lättarbetat.

Jag hoppas att vi ses!

Linda Zachrisson

Linda har lång erfarenhet av offentlig verksamhet, de senaste åren från kommunal förvaltning och kommunala bolag. Hon har arbetat mycket med utvecklingsarbete inom arkiv- och informationshantering för olika verksamheter med fokus under senare tid främst på skola och socialtjänst. Linda har tagit fram styrdokument, informationshanteringsplaner och arbetat med tillsynsarbete som arkivmyndighet. Hon har också erfarenhet av arbets- och handledning inom praktiskt arkivarbete.

Anmäl dig

Lär dig av Linda!

Namn*

Epost*

Telefon

Specialkost

Befattning*

Företag/organisation*

Adress*

Postnummer*

Postort*

Fakturareferens*

Hur vill du bli fakturerad?*

GLN-nummer för E-faktura

Organisationsnummer*

E-post för Faktura*

Fakturaadress*

Fakturapostnummer*

Fakturapostort*

Övrigt, tex rabattkod

Jag godkänner anmälningsvillkoren

Jag är medveten om att Dokumentinfo behandlar personuppgifter enligt gällande lagar och företagets integritetspolicy

Pris

5300 SEK Inklusive måltider och kursdokumentation


Villkor

Allmänna villkor:

I kursavgiften ingår för varje kursdag:

  • Kursledarledda föreläsningar, övningar och diskussioner enligt programmet för aktuell kurs
  • Förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe, frukt och vatten
  • Kursdokumentation

Anmälan kan göras via formulär här på sidan under respektive kurs, tel 0302-15430 eller info@dokumentinfo.se. Anmälan bekräftas via e-post och faktura. Anmälan är obligatorisk och bindande så snart Dokumentinfo mottagit anmälan. Plats på kurs får överlåtas på annan person. Vid överlåtelse av plats ska Dokumentinfo meddelas senast en vecka innan kursstart.

Vid avbeställning senare än fyra veckor före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Vid avbeställning senare än två veckor före kursstart debiteras 100 % av kursavgiften.

Dokumentinfo förbehåller sig rätten att göra ändringar i programmet, att byta ut kursledare och att ställa in kursen. Anmäld deltagare får besked om inställd kurs senast dagen innan kursen skulle ha arrangerats, eventuellt betald deltagaravgift återbetalas. Ersättningar därutöver utges inte.

Erfaren arrangör

Vi har genom åren haft tusentals deltagare på våra olika evenemang. Vår långa erfarenhet av kursarrangemang och roll som experter på informationshantering garanterar dig en kursdag präglad av kvalitet.

Intresserad av arkivering?