Frida Lenberg

Frida Lenberg
Kursledare

Frida är en erfaren arkivarie med bakgrund från den statliga sektorn. Frida har lett arbete med införande av ärendehanteringssystem, arbetat fram myndighetsövergripande styrdokument för hantering av allmänna handlingar, strategi för bevarande av elektroniska handlingar, gallringsföreskrifter och klassificeringsstruktur. Hon har även lett ett utvecklingsarbete inom området Public Sector Information (PSI) och öppna data.

Kurser

Dokumentinfos kursledare