Göran Rydeberg

Göran Rydeberg
Kursledare

Göran är fil dr i historia, konsult och arkivarie med bred sakkunskap som chef, expert, projektledare och utredare främst inom den offentliga sektorn. Han har en omfattande pedagogisk erfarenhet och arbetar nu som arkivchef vid Stockholms universitet. Göran är specialist på sekretess- och integritetsfrågor med stor erfarenhet från såväl försvars- som den civila sektorn. Han har också omfattande kompetens om grundlagsfrågor, svensk och internationell förvaltningslag-stiftning, dokument- och arkivhantering i praktiken samt digitala medier.

Kurser

Dokumentinfos kursledare