Veronica Burhed

Veronica Burhed
Kursledare

Veronica är en erfaren kursledare med arbetserfarenhet inom stat, kommun, landsting, statliga och kommunala bolag. Hon har lång och bred erfarenhet av verksamhetsutveckling inom informationshantering.

Veronica har lång erfarenhet av att leda arbetet med diarieföring/registrering och informationshanteringsplaner/dokumenthanteringsplaner. Hon har arbetat i både små och stora organisationer och har haft olika roller, bland annat chef, projektledare och verksamhetskonsult.

Kurser

Dokumentinfos kursledare